นายวิษณุ เครืองาม รัฐมนตรี

‘วิษณุ’ ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีได้

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้นโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2562 นั้น จะถูกส่งถึงมือ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกรัฐสภาต่อไป ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เห็นว่าเป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่จะลุกขึ้นอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีรายบุคคลได้ ตามที่ประธานรัฐสภาได้เคยบอกไว้ว่าสามารถทำได้ในวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา พร้อมกล่าวถึงขั้นตอน ว่า หากฝ่ายค้านจะอภิปรายควรพูดถึงนโยบายรัฐบาลก่อน แล้วถึงจะกล่าวถึงตัวบุคคล

Home / NEWS / ‘วิษณุ’ ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีได้

 

ประเด็นน่าสนใจ

  • นโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาถึงมือประธานรัฐสภาแล้ว
  • ฝ่ายค้านอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้นโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2562 นั้น จะถูกส่งถึงมือ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกรัฐสภาต่อไป ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เห็นว่าเป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่จะลุกขึ้นอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีรายบุคคลได้ ตามที่ประธานรัฐสภาได้เคยบอกไว้ว่าสามารถทำได้ในวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา พร้อมกล่าวถึงขั้นตอน ว่า หากฝ่ายค้านจะอภิปรายควรพูดถึงนโยบายรัฐบาลก่อน แล้วถึงจะกล่าวถึงตัวบุคคล