ข่าวสดวันนี้ ซาอุดีอาระเบีย พิธีฮัจญ์

ซาอุฯ ออกใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลไทยในซาอุฯ ช่วงเทศกาล ‘ฮัจญ์’

กระทรวงสาธารณสุข ซาอุดีอาระเบีย จัดเจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพที่เปิดให้บริการในช่วงเทศกาลฮัจญ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งมีการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เข้าประเมินสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยแพทย์ไทย เพื่อรับรองสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางซาอุดีอาระเบียกำหนด ทั้งด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง บุคลากร ยาและเวชภัณฑ์ มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ การจัดการขยะติดเชื้อ การช่วยชีวิตและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน…

Home / NEWS / ซาอุฯ ออกใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลไทยในซาอุฯ ช่วงเทศกาล ‘ฮัจญ์’

ประเด็นน่าสนใจ

  • ซาอุดีอาระเบียประเมินหน่วยแพทย์ไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางซาอุดีอาระเบียกำหนด
  • ทั้งนี้หากไทยต้องการเปิดสถานพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ ในช่วงพิธีฮัจญ์ ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดีอาระเบียก่อน
  • ผลการประเมินหน่วยแพทย์ไทยผ่านไปด้วยดี

กระทรวงสาธารณสุข ซาอุดีอาระเบีย จัดเจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพที่เปิดให้บริการในช่วงเทศกาลฮัจญ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งมีการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เข้าประเมินสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยแพทย์ไทย เพื่อรับรองสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางซาอุดีอาระเบียกำหนด ทั้งด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง บุคลากร ยาและเวชภัณฑ์ มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ การจัดการขยะติดเชื้อ การช่วยชีวิตและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วย การจัดเก็บและจ่ายยาที่มีคุณภาพ เป็นต้น

นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดสถานพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพให้ผู้แสวงบุญของแต่ละประเทศในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยการประเมินตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และข้อบังคับที่สถาบันการรับรองคุณภาพของซาอุดีอาระเบียกำหนด สำหรับการติดตามประเมินหน่วยแพทย์ไทยนั้น ผลการประเมินผ่านไปด้วยดี โดยภายหลังจากรับการประเมินแล้ว จะมีการออกใบอนุญาตเปิดให้บริการสถานพยาบาลของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ที่มา สวท.ยะลา

X