ช้อปตรุษจีน ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน

เปิดวิธีลงทะเบียน “ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน” ช้อปตรุษจีน ได้คืน VAT 5%

คัดลอก URL แล้ว

เป็นอีกหนึ่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ของรัฐบาล สำหรับ มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลคาเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ “Go Cashless Get Cash Back – ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน”

เรามาดูกันเลยดีกว่าว่า รายละเอียดเงื่อนไขของมาตรการฯ นี้เป็นอย่างไรบ้าง

กำหนดระยะเวลาของมาตรการฯ

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 7-31 มกราคม 2562 ชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 และจะไดรับเงินคือภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

ถ้าสนใจจะเข้าร่วมต้องเตรียมตัวอย่างไร?

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547)
  2. เป็นผู้ถือบัตรเดบิตของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ หรือ มีระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ เช่น คิวอาร์โค้ด
  3. ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th และตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่นำมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชย

ทำอย่างไรจึงจะได้รับเงินชดเชย

  1. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มกราคม 2562 โดยลงทะเบียน
    ผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th ด้วยตนเอง
  2. ชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึก
    การเก็บเงิน Point of Sale (POS) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถดูรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการฯ และสินค้าหรือบริการที่ได้รับสิทธิ์ ได้ทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th
ตัวอย่างของจำนวนเงินที่จะได้รับชดเชย

ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จะได้เงินชดเชย 5% ของราคาสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ชำระเงินซื้อสินค้ามูลค่า 5,350 บาท (สินค้ามูลค่า 5,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 350 บาท) จะได้รับเงินชดเชยเท่ากับ 250 บาท โดยยอดเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท หรือเท่ากับการซื้อสินค้าและบริการประมาณ 21,400 บาท

ทั้งนี้ สินค้าและบริการดังกล่าวต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องไม่เป็นสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต ได้แก่ 1. สุรา 2. ยาสูบ 3. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 4. รถยนต์ และ 5. รถจักรยานยนต์ 

โดย 1 คน มี 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เลขที่บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ และผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จะได้รับ Email แจ้งยอดจำนวนเงินที่จะได้การชดเชย ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตาม Email Address ที่ได้ลงทะเบียนไว้

ที่มา: www.epayment.go.th


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

X