เบี้ยคนพิการ

เตรียมชง ครม. เพิ่มเบี้ยคนพิการ เป็นคนละ 1,000 บาทต่อเดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการ เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

Home / NEWS / เตรียมชง ครม. เพิ่มเบี้ยคนพิการ เป็นคนละ 1,000 บาทต่อเดือน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการ เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  • สำหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังขยายระยะเวลาการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน 10,000 บาท จากเดิมหมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขยายเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.dep.go.th หรือสอบถามที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์

X