กรมสรรพสามิต ขึ้นราคาน้ำอัดลม เก็บภาษีเบียร์ 0%

กรมสรรพสามิต ชงเก็บภาษีเบียร์ 0% – ขึ้นราคาน้ำอัดลม

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กล่าวว่า กำลังเร่งศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ หรือ เบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ โดยอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ระหว่างอัตราจัดเก็บระดับใกล้เคียงกับเบียร์ทั่วไป หลังพบว่าเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในไทย กระตุ้นให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น สวนทางกับต่างประเทศ ที่จำหน่ายเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อลดปริมาณนักดื่ม…

Home / NEWS / กรมสรรพสามิต ชงเก็บภาษีเบียร์ 0% – ขึ้นราคาน้ำอัดลม

ประเด็นน่าสนใจ

  • ร้านค้าเตรียมขึ้นราคาน้ำอัดลม ขวดละ 2-3 บาท เริ่ม 1 สิงหาคมนี้
  • กรมสรรพสามิต เดินหน้าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาเก็บภาษีเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กล่าวว่า กำลังเร่งศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ หรือ เบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ โดยอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ระหว่างอัตราจัดเก็บระดับใกล้เคียงกับเบียร์ทั่วไป หลังพบว่าเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในไทย กระตุ้นให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น สวนทางกับต่างประเทศ ที่จำหน่ายเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อลดปริมาณนักดื่ม ซึ่งเอกชนมักหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นคัดค้านการเก็บภาษีดังกล่าว โดยกรมฯ จะเร่งศึกษา และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป

ส่วนกรณีที่ร้านค้าปลีก และร้านโชห่วย ทั่วประเทศจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำอัดลม ขวดละ 2-3 บาท ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ เนื่องจากกรมสรรพสามิตจะมีการปรับขึ้นภาษีความหวานรอบสองในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สินค้าประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลมไม่ต้องขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน เพียงแต่ผู้ประกอบการแจ้งการปรับขึ้นราคาและเหตุผลมายังกรมฯ ให้รับทราบ

ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวไม่ใช่สินค้าควบคุม เพียงแต่เป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีที่ต้องติดตามเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีร้านค้ากักตุน และปฏิเสธการขายเพื่อที่จะนำไปขายหลังวันที่ 1 สิงหาคม ในราคาใหม่ ถือว่ามีความผิด โทษปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเบื้องต้นทราบว่าสินค้าไม่ขาดตลาด ยังมีจำหน่ายตามปกติ แต่หากประชาชนพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งมายังกรมฯ หรือสายด่วน 1569 เพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

X