ภัยแล้ง

ประกาศยุติภัยแล้งแล้ว 12 จังหวัด จำนวน 40 อำเภอ

คัดลอก URL แล้ว

วันที่ 23 ก.ค.2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี้

สถานการณ์สาธารณภัย

สถานการณ์น้ำไหลหลากและดินสไลด์
*จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ และบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 62 – ปัจจุบัน ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และดินสไลด์ในพื้นที่ 4 จ. (พังงา ระนอง กระบี่ จันทบุรี) 7 อำเภอ 19 ต. 46 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 297 ครัวเรือน 450 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

สถานการณ์ภัยแล้ง
*จังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

จํานวน 13 จ. พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตราด ชลบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย น่าน ตาก) 42 อำเภอ 170 ตำบล 1,324 หมู่บ้าน โดยสาเหตุเกิดจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้ว ทั้งจังหวัด 12 จังหวัด 40 อำเภอ 159 ตำบล 1,245 หมู่บ้าน ได้แก่

 • 1) จ.ร้อยเอ็ด 3 อำเภอ 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน
 • 2) จ.นครราชสีมา 3 อำเภอ 4 ตำบล35 หมู่บ้าน
 • 3) จ.พิจิตร 1 อำเภอ 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน
 • 4) จ.สุโขทัย 3 อำเภอ 18 ตำบล 142 หมู่บ้าน
 • 5) จ.พิษณุโลก 3 อำเภอ 11 ตำบล80 หมู่บ้าน
 • 6) น่าน 1 อำเภอ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน
 • 7) อุตรดิตถ์ 1อำเภอ 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน
 • 8) จ.ตราด 3 อำเภอ 23 ตำบล 154 หมู่บ้าน
 • 9) จ.เชียงราย 13 อำเภอ 63 ตำบล 561 หมู่บ้าน
 • 10) จ.ชลบุรี 1 อำเภอ 1 ตำบล7 หมู่บ้าน
 • 11) ศรีสะเกษ 6 อำเภอ 16ตำบล126 หมู่บ้าน
 • 12) ตาก (2อำเภอ 13 ตำบล 92 หมู่บ้าน )

ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) จํานวน 1 จังหวัด 2 อำเภอ 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน ดังนี้


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

กปน. เดินหน้าเตรียมการพร้อมรับภัยแล้ง 2564

กปน. เดินหน้าเตรียมการพร้อมรับภัยแล้ง 2564

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พบว่า สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยปี 2564 ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลักปีนี้น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และนนทบุรีบางส่วน…

เตือน 489 ตำบล เตรียมรับมือภัยแล้งปี 2564

เตือน 489 ตำบล เตรียมรับมือภัยแล้งปี 2564

น้ำต้นทุนในปี 2564 มีน้อยกว่าปรกติ หลายพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง 2564

ประกาศเขตภัยแล้ง ปภ. เร่งแก้ปัญหา|ขอ ปชช. ใช้น้ำประหยัด

ประกาศเขตภัยแล้ง ปภ. เร่งแก้ปัญหา|ขอ ปชช. ใช้น้ำประหยัด

25 เม.ย. 63 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (25 เม.ย.63) มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 26 จังหวัด…

กรมทางหลวงชนบท แจกน้ำประปาสะอาด ทุกภูมิภาค ช่วยบรรเทาภัยแล้ง

กรมทางหลวงชนบท แจกน้ำประปาสะอาด ทุกภูมิภาค ช่วยบรรเทาภัยแล้ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก พร้อมเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำประปา จำนวน 6,000 ลิตร แจกจ่ายให้กับประชาชนมีบ้านเรือนบนถนนทางหลวงชนบทสาย พช.4004- บ้านอมชี ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค…

เจ๋ง! อิสราเอลสกัดน้ำจากอากาศได้

เจ๋ง! อิสราเอลสกัดน้ำจากอากาศได้

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า Israel Institute of Technology – The Technion หรือ สถาบันเทคโนโลยีอิสราเอล เปิดเผยว่า นักวิจัยอิสราเอลพัฒนาระบบสกัดและเก็บน้ำจากอากาศ โดยรวมถึงพื้นที่ทะเลทราย โดยเป็นระบบที่สามารถพกพาได้และตอบสนองการใช้พลังงานทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง…

13 จังหวัด ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ภัยแล้ง

13 จังหวัด ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ภัยแล้ง

สถานการณ์น้ำแล้งในปีนี้ เริ่มแล้ว มีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้วจำนวน 13 จังหวัด ประกอบไปด้วย เชียงราย น่าน นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์…

รัฐบาลตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจแก้ภัยแล้ง” นายกฯ เป็น ผบ.ศูนย์ฯ

รัฐบาลตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจแก้ภัยแล้ง” นายกฯ เป็น ผบ.ศูนย์ฯ

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เห็นชอบในกรอบรายละเอียดโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ รวมทั้งเห็นชอบให้สำนักงบประมาณดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวตามความจำเป็น โดย ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ” แก้ปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ จะมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการอำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ…

ภัยแล้งทุกภูมิภาคเข้าขั้นวิกฤติ เขื่อนใหญ่ 14 แห่ง มีน้ำน้อยกว่าครึ่ง

ภัยแล้งทุกภูมิภาคเข้าขั้นวิกฤติ เขื่อนใหญ่ 14 แห่ง มีน้ำน้อยกว่าครึ่ง

นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศขณะนี้ว่า ปัจจุบันแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 49,789 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 61% เป็นปริมาณน้ำใช้การ 25,714…

ชลประทาน ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ เครื่องจักรกล สู้ภัยแล้ง

ชลประทาน ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ เครื่องจักรกล สู้ภัยแล้ง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักเครื่องจักรกล แก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2562/2563 กรมชลประทาน โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล…

X