กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ โอภาส ทองยงค์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แถลงสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 12 ล้านคน และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีผลกำไรถึง 9 หมื่นล้านบาท

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 12 ล้านคน และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีผลกำไรถึง 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในประเทศ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานราก

ในส่วนของกรมฯ ได้ดำเนินงานดูแลด้านระบบบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ โดยมีผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้เกิดความโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก อีกส่วนหนึ่งคือ การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานสหกรณ์ ให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร หรือแอปพลิเคชั่น Smart 4M ซึ่งมีให้บริการให้คำแนะนำและติดตั้งให้ฟรีแก่ทุกสหกรณ์ที่มีความพร้อมใช้งาน

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์โดยแท้จริง ต้องมีความรับผิดชอบ ใส่ใจในผลประโยชน์ของตนเอง อาทิ การปรับสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ หรือซักถามข้อสงสัยในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ระบบสหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งและลดความเสี่ยงของการทุจริตได้


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

‘กรมตรวจบัญชีสหกรณ์’ ยกระดับภาคการเกษตรจากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ

‘กรมตรวจบัญชีสหกรณ์’ ยกระดับภาคการเกษตรจากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ

จากคนที่ไม่มีพื้นฐานในด้านการเกษตรมาก่อน สู่การเป็นครูบัญชีอาสาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และมีจิตอาสาสามารถถ่ายทอดความรู้ บ่มเพาะองค์ความรู้ทางบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้กับเกษตรกร โดยการใช้บัญชีเป็นแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตร และบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ นายประยงค์ บุญทอง ครูบัญชีอาสา ในจังหวัดอำนาจเจริญ เริ่มเข้ามาเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมสมัครเป็นครูบัญชีอาสาให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2554 จนประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการทำบัญชีอย่างจริงจัง สามารถแยกแยะรายรับรายจ่าย…

X