ข่าวสดวันนี้ พรรคอนาคตใหม่ ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ เตือนโจมตี เสียดสีคำวินิจฉัย ‘เสี่ยงคุก’

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสาร เตือนกลุ่มคนที่กล่าววิจารณ์ ข่มขู่ ดูหมิ่น ตุลาการมีสิทธิได้รับโทษจำคุก
  • กรณีดังกล่าว เกิดขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครอง

วันที่ 25 ก.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่อาจเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลโดยระบุว่า

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 210 และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 คือการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หรือร่างกฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์อิสระ และหน้าที่และอำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครองและความมั่นคงแห่งรัฐ การพิจารณากรณีที่กฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ

รวมถึงการพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อันได้แก่ การวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือคุณสมบัติของส.ส. หรือส.ว. และรัฐมนตรี ซึ่งในการพิจารณาหรือวินิจฉัยคดีนั้นก่อนพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ นักการเมือง หรือประชาชน บุคคลทั่วไปสามารถวิพากษ์วิจารณ์คำสั่ง คำวินิจฉัย หรือการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญได้ ส่วนในกรณีกระทำการเกินเลยไปถึงขั้นดูหมิ่น ข่มขู่ หรือคุกคามศาล หรือตุลาการ ผู้กระทำอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาในฐานความผิดเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงาน หรือศาลฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136 หรือมาตรา 198 ตามลำดับ

อีกทั้ง ปัจจุบันเมื่อพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2561 การวิพากษ์วิจารณ์คำสั่ง คำวินิจฉัย หรือการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตหรือบทบัญญัติของพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 38 วรรคสามโดยการวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยคีดนั้นจะต้องกระทำโดยสุจริต และมิได้ใช้ถ้อยคำ หรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรือ อาฆาตมาดร้าย ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้สื่อและสังคมออนไลน์ด้วย

ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำการศาล หรือบริเวณที่ทำการศาลหรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล กรณีมีความจำเป็นศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการออกคำสั่งให้บุคคลใดกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว ตลอดจนมีอำนาจในการออกข้อกำหนดหรือคำสั่งเพื่อให้กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งหรือข้อกำหนดดังกล่าวให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจของศาลซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 39 วรรคหนึ่ง( 3)

ทั้งนี้การบังคับใช้บทบัญญัติละเมิดอำนาจศาลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่คู่กรณีและให้กระบวนการพิจารณาคดีดำเนินต่อไปได้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในบริเวณศาลและนอกศาลและป้องกันการประวิงคดีและการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่เกินขอบเขตและไม่สุจริต ทั้งนี้ศาลจะใช้ตามความจำเป็นเพื่อให้อำนวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

ศาลรธน. วินิจฉัย ธรรมนัส ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. , รมต.

ศาลรธน. วินิจฉัย ธรรมนัส ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. , รมต.

เนื่องจากศาลรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย

ศาลรธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย ‘ธรรมนัส’ พ้นสภาพ ส.ส.-รัฐมนตรี หรือไม่ 5 พ.ค.นี้

ศาลรธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย ‘ธรรมนัส’ พ้นสภาพ ส.ส.-รัฐมนตรี หรือไม่ 5 พ.ค.นี้

ก่อนหน้านี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 'ธรรมนัส พรหมเผ่า' พ้นสภาพการเป็น ส.ส.-รัฐมนตรี หรือไม่

ประเด็นข่าวน่าสนใจ – 4 มี.ค. 64

ประเด็นข่าวน่าสนใจ – 4 มี.ค. 64

เฟซบุ๊กระงับไอโอ 185 บัญชี / ตำรวจคฝ.ติดโควิด 1 นาย / ศาลรธน.นัดวินิจฉัยปมแก้รธน.ใหม่ 11 มี.ค. / สถานการณ์โควิด-19

รุ้ง ยื่นจดหมาย 5 หน่วยงานยุติธรรม เรียกร้องปล่อยผู้ต้องหาคดีการเมือง

รุ้ง ยื่นจดหมาย 5 หน่วยงานยุติธรรม เรียกร้องปล่อยผู้ต้องหาคดีการเมือง

พร้อมขอให้ดำเนินคดี-จับกุมอย่างเป็นกลาง / ขอโทษที่คุมม็อบ 13 ก.พ. ไม่ได้

ศาลรธน. รับคำร้องวินิจฉัย สมาชิกภาพ “สิระ เจนจาคะ” – ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรธน. รับคำร้องวินิจฉัย สมาชิกภาพ “สิระ เจนจาคะ” – ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

ก่อนหน้านี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพของ 'สิระ เจนจาคะ'

ศาลรธน. มีมติฟัน ‘เทพไท’ พ้น ส.ส. คดีเอี่ยวทุจริตเลือกตั้ง นายก อบจ.

ศาลรธน. มีมติฟัน ‘เทพไท’ พ้น ส.ส. คดีเอี่ยวทุจริตเลือกตั้ง นายก อบจ.

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเห็นพ้องให้ 'เทพไท' พ้น สมาชิกภาพ ส.ส. และให้จัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน