ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เลือกตั้ง

‘ชัชชาติ’ ย้ำ เลือกตั้งนี้แพ้ไม่ได้ ขอประชาชนออกไปเลือกตั้งล้มเผด็จการ

คัดลอก URL แล้ว

‘ชัชชาติ’ ย้ำ เลือกตั้งนี้แพ้ไม่ได้ ขอประชาชนออกไปเลือกตั้งล้มเผด็จการที่ปลอมตัวมาเป็นนักประชาธิปไตย เพื่ออนาคตลูกหลาน พร้อมอาสาแก้ปัญหาเกษตร ชูเกษตรทางเลือกสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด คณะทำงานสื่อสารการเมือง ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมชมสวนผักปลอดสารพิษ ชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช

สวนผักนี้ เป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันของชุมชนปลูกผักส่งให้ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าปีนี้มีปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลิตข้าวได้ปริมาณน้อยลงเหลือ 3 กระสอบต่อ 10 ไร่ จึงหันมารวมกัน 18 ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ 25 ไร่ตามความต้องการของท้องตลาดสร้างรายได้สัปดาห์ละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ นายชัชชาติ ได้พูดคุยถึงปัญหาและขั้นตอนการผลิตและส่งออกผักกับชาวบ้าน พร้อมทั้งรดน้ำสวนผัก ซื้อผัก และรับประทานผักปลอดสารพิษในไร่ หลังจากนั้นนายชัชชาติยังช่วยเก็บต้นหอม และอวยพรว่า “ใครกินผักกาละมังนี้ ขอให้แข็งแกร่ง”

นายชัชชาติ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการมาลงพื้นที่ครั้งนี้ว่า จุดที่ลงพื้นที่เป็นมิติใหม่ เนื่องจากการทำข้าวได้ผลไม่ดี เกษตรกรจึงมีการทำผักขึ้นมาเสริม เป็นผักไร้สารพิษ ส่งตรงเข้ากรุงเทพมหานครฯ สร้างรายได้มาทดแทนข้าว ซึ่งการขายข้าวมี 3 มิติ คือ ราคาขายข้าว ผลผลิตต่อไร่ และต้นทุนการผลิต แต่ราคาขายข้าวเกษตรกรควยคุมไม่ได้ เพราะตลาดโลกเป็นคนกำหนด ดังนั้นมี 3 วิธีที่จะแก้ปัญหาราคาข้าวคือ การพยุงราคาข้าว, การลดต้นทุน, และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่

นอกจากนั้นคือการหารายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร เช่น หมู่บ้านนี้ที่มีน้ำบาดาลดีจึงดึงน้ำบาดาลขึ้นมาปลูกผักปลอดสารพิษได้ ซึ่งมีทางเลือกอื่นอีกมากที่จะมาช่วยเสริมรายได้และรัฐบาลเองต้องเข้ามาช่วยเหลือและให้ความรู้ ต้นไปดูสถิติการส่งออกข้าวสารต่อไร่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลกจาก 10 อันดับสูงกว่าเมียนมาร์ประเทศเดียว

แสดงว่าผลผลิตต่อไร่ต่ำ ดังนั้นถ้าทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่ม หรือลดต้นทุน แม้จะขายในราคาเท่าเดิมแต่ก็ได้รายได้เพิ่ม ซึ่งต้องมองในหลายมิติ ตนมองว่าเกษตรทางเลือกจะเป็นตัวช่วยที่ดี แต่สำคัญคือต้องตอบโจทย์ตลาด และถ้าสามารถตัดคนกลางได้ ถ้าสามารถตัดราคาส่วนต่างได้

หากทำให้เกษตรกรเข้าใกล้ผู้บริโภคได้มากขึ้น เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องผ่านคนกลางมาก ซึ่งช่องทางตรงนี้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคได้ ประกอบกับการคมนาคมที่ดีจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า

“ผมว่าก็เหมือนการทำธุรกิจทั่วไป บริษัททำธุรกิจก็ไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์อย่างเดียว ต้องมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเพื่อลดความเสี่ยง ต้องบริหารต้นทุนเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลง ต้องหาตลาดให้เป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ให้ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม แรงงานต่อหน่วยมากขึ้น

ถ้าเรามองเกษตรกรเหมือนเป็นธุรกิจผมเชื่อว่าจะมีทางออกอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ไม่ใช่มองแค่เดียวราคาอย่างเดียวซึ่งเป็นรูปแบบเก่า เราดูให้ครบวงจร ผมเชื่อว่าอนาคตทุกคนยังต้องกินข้าวและอาหารปลอดภัยเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกที่จะมาเสริมรายได้ให้เกษตรกรได้”

จากนั้น นายชัชชาติ เดินทางมาพบปะประชาชนในชุมชน ชาวบ้านผูกผ้าขาวม้าและผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือเพื่อต้อนรับ นายชัชชาติกล่าวกับประชาชนว่า วันนี้ได้มาดูแปลงผักมีวิธีการจัดการที่น่าสนใจ และรัฐบาลชุดหน้าจะเข้ามาลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาส ให้ทุกคนเท่าเทียมกันทั้งการเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข

การมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจาก ตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับเลือกเป็น ส.ส. นำปัญหาของประชาชน นำเสนอเข้ามาแก้ไขในคณะรัฐมนตรีอย่างตรงจุด โดยนายชัชชาติสัญญาว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะดูแลรายได้สินค้าเกษตร การรักษาพยาบาล การศึกษาให้เท่าเทียม เพราะมันคือประชาธิปไตย ที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน

นายชัชชาติ ย้ำว่า คนที่ฆ่าเราอยู่ตอนนี้ไม่ใช่นักการเมืองแต่คือเผด็จการที่ปลอมตัวมาเป็นนักประชาธิปไตย คนพวกนี้หัวใจไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นเผด็จการ และมาหลอกคนประชาธิปไตยในช่วงการเลือกตั้ง จะทำลายประชาธิปไตยไทยในระยะยาว จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่มีโครงการอะไร แต่พอใกล้ช่วงเลือกตั้งกลับมีโครงการขึ้นมามากมาย

ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้จึงแพ้ไม่ได้ และต้องได้ ส.ส. 375 คนจาก 500 คน เนื่องจากรัฐบาลได้แต่งตั้ง ส.ว. 250 คนที่มีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกไว้ด้วย ตนจึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันออกไปเลือกตั้ง แต่ไม่ใช่เพียงช่วยเราหรือช่วยพรรคเพื่อไทย แต่เป็นการช่วยระบบประชาธิปไตยให้ไปรอด เพื่ออนาคตของลูกหลาน และเพื่ออนคาตของประชาธิปไตยในประเทศไทย

จากนั้นนายชัชชาติเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ ที่ทำโดยคนรุ่นใหม่โครงการ Young Smart Farmer ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตและขายสินค้าเกษตร ส่วนวันพรุ่งนี้ นายชัชชาติ และทีมงานจะไปลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ อ.นาดูน และ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

เมียนมา เปิดคูหาแล้ว เลือกตั้งทั่วไป 2020

เมียนมา เปิดคูหาแล้ว เลือกตั้งทั่วไป 2020

เมียนมา จัดการเลือกตั้งทั่วไป ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 โดยชาวเมียนมาออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าตรู่ และเป็นไปอย่างคึกคัก

ชัชชาติ จี้รัฐจริงจังแก้ฝุ่นพิษ บอกพวกเราหยุดหายใจไม่ได้

ชัชชาติ จี้รัฐจริงจังแก้ฝุ่นพิษ บอกพวกเราหยุดหายใจไม่ได้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และว่าที่ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เรียกร้องให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เขาคาดว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และน่าจะเป็นปัญหาในระยะยาวที่เราต้องเผชิญไปอีกนาน โดยระบุว่า…

ชัชชาติ ปัดจับมือ กรณ์ ตั้งพรรคการเมืองใหม่

ชัชชาติ ปัดจับมือ กรณ์ ตั้งพรรคการเมืองใหม่

หลังจากที่วานนี้ ได้เกิดเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ หลังเติบโตและอยู่ร่วมพรรคมายาวนานถึง 15 ปี ‘กรณ์ จาติกวณิช’ ยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยสาเหตุของการลาออกครั้งนี้มีข่าวออกมาว่านายกรณ์ ตั้งใจจะออกมาตั้งพรรคการเมืองร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยมีนายชัชชาติ…

ปาหัวใจใส่รัวๆ สุนทรพจน์เรียกร้อง สิทธิสตรี ของมิเชล วิลเลียมส์

ปาหัวใจใส่รัวๆ สุนทรพจน์เรียกร้อง สิทธิสตรี ของมิเชล วิลเลียมส์

เปิดประเดิมต้นปี 2020 มาอย่าง “โลกร้อน” และ “ร้อนกันไปทั้งโลก” ทั้งจากเหตุการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลีย และ จากสถานการณ์สหรัฐอเมริกาถล่มสงครามกับอิหร่าน ภายการนำของประธานาธิบดีคนปัจจุบันนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ส่งผลระส่ำระสายต่อทั้งเศรษฐกิจและการเมืองประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนแม้กระทั่งวงการมายาในฮอลลีวูดเองก็ยังมีประเด็นเหล่านี้ในงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำ 2020 จากสุนทรพจน์ของ…

พรรคที่จะล้อม! กับ ไลฟ์สไตล์ 5 สาว โปรไฟล์ดี นักการเมือง เลือดใหม่ไฟแรง

พรรคที่จะล้อม! กับ ไลฟ์สไตล์ 5 สาว โปรไฟล์ดี นักการเมือง เลือดใหม่ไฟแรง

เปิดประวัติกาล การเมืองหน้าใหม่ ในปี เลือกตั้ง 2562 นี้ ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมต่อสังคมมากขึ้น โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นทายาทนักการเมืองเสมอไป กลยุทธ์ที่หลายต่อหลายพรรคต่างใช้เปิดตัวกลุ่ม นักการเมืองหญิง หน้าใหม่ ไฟแรง ออกมาแสดงศักยภาพ ความสามารถ…

มาแน่!! กระเป๋าสุดชิคทำจากป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2019

มาแน่!! กระเป๋าสุดชิคทำจากป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2019

เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดไปแล้วแต่ป้ายหาเสียงยังคงอยู่และกลายเป็นขยะจำนวนมหาศาลแต่ยังดีที่มีคนไทยหัวใสใช้พวกมันมาใช้ทำเป็นกระเป๋าโดยใช้ชื่อว่า WHY NOT Signature Tote Bag ซึ่งประกาศจุดยืนชัดเจนในการใช้ป้ายไวนิลหาเสียงในปี 2019 ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งประเทศไทยมาตัดเป็นกระเป๋าให้ประชากรไทยได้ใช้กันถ้วนหน้า  แน่นอนว่าต้องมีการแก่งแย่งตบตีกับซาเล้งอย่างดุเดือดเลือดพล่านจึงทำให้ประเป๋าคอลเลคชั่นนี้กลายเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นอย่างช่วยไม่ได้ แถมการตัดเย็บและดีไซน์ก็ไม่ได้ไก่กาเพราะมีระดมความคิดมาอย่างดี สนนราคาอยู่ที่ใบละ 1,290 บาทเท่านั้น ใครสนใจตามจกกันได้ที่…

บิ๊ก เฉลิมพล มือวาดภาพประกอบเสียดสีการเมืองแบบคันๆ มันส์ๆ ที่สร้างแรงกระเพื่อมกระหึ่มโซเชียล

บิ๊ก เฉลิมพล มือวาดภาพประกอบเสียดสีการเมืองแบบคันๆ มันส์ๆ ที่สร้างแรงกระเพื่อมกระหึ่มโซเชียล

เข้มข้น เฉียบคมฉาบด้วยอารมณ์ขัน คือนิยามผลงานของ บิ๊ก เฉลิมพล จั่นระยับ นักวาดภาพประกอบสไตล์ชัดเจนที่ได้สร้างแรงกระเพื่อมบางอย่างสู่โลกโซเชียล จากเฟซบุ๊คเพจ The Art District86 ซึ่งแน่นอนว่าได้ถูกแชร์กระหึ่มโลกโซเชียลโดยที่เขานั้นยังคงสร้างงานเพื่อขยี้ความเชื่อของตัวเองและสิ่งที่อยากบอกกับสังคมอย่างต่อเนื่อง งานชุด The Amazing…

ชัชชาติ ชวนลอยกระทงออนไลน์ หวังไม่เพิ่มขยะให้แม่น้ำ-ลำคลอง

ชัชชาติ ชวนลอยกระทงออนไลน์ หวังไม่เพิ่มขยะให้แม่น้ำ-ลำคลอง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่า กทม. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เชิญชวนคนไทยหันมาลอยกระทงออนไลน์ และหลีกเลี่ยงการใช้กระทงที่ทำจากโพม เพื่อลดปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง ในการรักษาสืบสานประเพณีลอยกระทงที่มีมายาวนาน โดยสาเหตุที่ชวนมาลอยกระทงออนไลน์นั้น เพื่อสนับสนุนประเพณีแบบทันยุคสมัย ไม่ทำร้ายแม่น้ำ และทะเลนั่นเอง ขณะเดียวกันการขอขมาพระแม่คงคา นอกจากการลอยกระทงแล้ว…

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105…