การท่องเที่ยว พิพัฒน์ รัชกิจประการ ลดการใช้ถุงพลาสติก

รักษ์สิ่งแวดล้อม! “พิพัฒน์” ชู ปี 63 ลดถุงพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยว 50%

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงประเด็นที่ สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรซักถามเรื่อง ปัญหารายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน ระบุว่า รายได้ของนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นรายได้ที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ในส่วนของปัญหาที่บริษัททัวร์นำเที่ยวทำผิดกฎหมาย ตนกล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมมือกับสถานทูตจีน ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ปัจจุบันได้รับการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อย ต่อมา ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวที่กระจุกอยู่ในเมืองหลัก…

Home / NEWS / รักษ์สิ่งแวดล้อม! “พิพัฒน์” ชู ปี 63 ลดถุงพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยว 50%

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เผยรายได้ของนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นรายได้ที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ประสานสถานทูตจีน ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาบริษัททัวร์นำเที่ยวทำผิดกฎหมาย
  • พร้อมผลักดัน เศรษฐกิจการแบ่งปัน (Sharing economy) เพื่อแก้ไขการบริการสาธารณะ โดยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ง่ายขึ้น
  • ชูนโยบาย “ลด โลก เลอะ” ลดการใช้ถุงพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ 50% ภายในปี 2563

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงประเด็นที่ สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรซักถามเรื่อง ปัญหารายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน ระบุว่า รายได้ของนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นรายได้ที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ในส่วนของปัญหาที่บริษัททัวร์นำเที่ยวทำผิดกฎหมาย ตนกล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมมือกับสถานทูตจีน ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ปัจจุบันได้รับการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ต่อมา ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวที่กระจุกอยู่ในเมืองหลัก โครงสร้างพื้นฐานในเมืองรอง ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้นั้น ในขณะนี้รัฐบาลได้มีโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หลายโครงการ เช่น ระบบราง สนามบิน ทางหลวงชนบท เป็นต้น หากดำเนินการแล้วเสร็จ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น

ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะผลักดัน เศรษฐกิจการแบ่งปัน (Sharing economy) เพื่อแก้ไขการบริการสาธารณะ โดยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ง่ายขึ้น นายพิพัฒน์ ยังกล่าวต่อว่า ตนได้เน้นเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ส่วนปัญหาเรื่องขยะในสถานที่ท่องที่ยว นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว ทางรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ “ลด โลก เลอะ” โครงการนี้เน้นในเรื่อง ลดการใช้ถุงพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ 50% ภายในปี 2563

ทางด้านนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานและชักชวนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้มาเที่ยวประเทศไทยให้มากขึ้น คาดว่าจะเห็นผลภายในปี 2562 ซึ่งตรงกับฤดูหนาวในการท่องเที่ยวของทวีปยุโรปและอเมริกา โดยปกติของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้มาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นประจำอยู่แล้ว ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานงานไปทางประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาเรียบร้อย เพื่อให้นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น นายพิพัฒน์กล่าว

X