รัฐบาลลุงตู่ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล แถลงนโยบาย

‘ซูเปอร์โพล’ เผยประชาชน 72.8% บอกไม่ได้ประโยชน์จากแถลงนโยบายวันแรก

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประเมินผลแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,563 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลวันที่ 26ก.ค. 2562ที่ผ่านมา พบว่า…

Home / NEWS / ‘ซูเปอร์โพล’ เผยประชาชน 72.8% บอกไม่ได้ประโยชน์จากแถลงนโยบายวันแรก

ประเด็นน่าสนใจ

  • สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ “แถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก
  • ร้อยละ 72.8 ระบุไม่ได้ประโยชน์จากการแถงนโยบายรัฐบาลวันแรก
  • ร้อยละ 78.6 ไม่เชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองว่าจะทำตามนโยบายหาเสียง โดยมีเพียงร้อยละ 21.4 ที่เชื่อมั่น

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประเมินผลแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,563 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลวันที่ 26ก.ค. 2562ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 72.8 ระบุไม่ได้ประโยชน์จากการแถงนโยบายรัฐบาลวันแรก ขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุ ได้ประโยชน์ นอกจากนี้ ร้อยละ 78.6 ไม่เชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองว่าจะทำตามนโยบายหาเสียง โดยมีเพียงร้อยละ 21.4 ที่เชื่อมั่น

ทั้งนี้ เมื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อฝ่ายต่าง ๆ ในสภาฯ ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และประธานสภาฯ ในการทำหน้าที่แถลงนโยบายรัฐบาลภาพรวม โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ฝ่ายค้านได้ 6.46 คะแนน ผู้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ได้ 5.84 และฝ่ายรัฐบาลได้ 5.11 คะแนน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนร้อยละ 79.2 ระบุ ไม่มีใครน่าชื่นชอบเลยในวันแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก ส่วนร้อยละ 20.8 ระบุมีคนที่น่าชื่นชอบ เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายปิยบุตร แสงกนกกุล, นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว, นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ เป็นต้น แต่ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง คนนอก สภาฯ ที่น่าชื่นชอบ ทุ่มเททำงานหนักแก้เดือดร้อนชาวบ้านได้ดี ร้อยละ 75.0 ระบุ มีคนนอก สภาฯ ที่น่าชื่นชอบเช่น นางปวีณา หงสกุล, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธ์, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 25.0 ระบุไม่มี