จราจร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนามหลวง ในหลวงรัชกาลที่ 10

บช.น.อำนวยการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวง

รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 บช.น. ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณโดยรอบท้อง สนามหลวง และพื้นที่ต่อเนื่อง ดังนี้ จัดการเดินรถทางเดียว เพื่อเป็นการหมุนการเดินรถให้เป็นไปอย่างคล่องตัว และลด ปัญหาการจราจรที่แออัด…

Home / NEWS / บช.น.อำนวยการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวง

ประเด็นน่าสนใจ

  • บช.น. ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณโดยรอบท้อง สนามหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
  • จัดการเดินรถทางเดียว เพื่อเป็นการหมุนการเดินรถให้เป็นไปอย่างคล่องตัว
  • จัดจุดจอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 บช.น. ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณโดยรอบท้อง สนามหลวง และพื้นที่ต่อเนื่อง ดังนี้

จัดการเดินรถทางเดียว เพื่อเป็นการหมุนการเดินรถให้เป็นไปอย่างคล่องตัว และลด ปัญหาการจราจรที่แออัด

ตั้งแต่ เวลา 07.30 น. – 21.00 น. บริเวณ แยกผ่านพิภพลีลา – ถนนหน้าพระธาตุ – ขวาถนนพระจันทร์ – ซ้ายถนนมหาราช – ซ้ายถนนท้ายวัง – วงเวียน นรด.

จัดจุดจอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ช่วงเช้า บริเวณ กองสลากเก่า – วัดชนะสงคราม – ลานจอดรถกรุงเทพมหานคร ถนนไกรสีห์ และช่วงเย็น เพิ่มเติม บริเวณสนามหลวง ฝั่งทิศเหนือ

สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บช.น. ขอความร่วมมือให้ใช้ บริการรถ หรือ เรือโดยสารสาธารณะจะเป็นการสะดวกกว่า ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่การจัดกิจกรมเฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่ต่อเนื่องอย่าง เต็มกำลัง

ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรตามปกติ ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง และเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลจราจรเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ควบคุม และสั่งการจราจร (บก.02) โทรศัพท์ 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH