ข่าวสดวันนี้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่10

ทูลกระหม่อมฯ ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง ร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ (28 ก.ค. 2562) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยข้อความที่…

Home / NEWS / ทูลกระหม่อมฯ ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง ร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประเด็นน่าสนใจ

  • 28 ก.ค. เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
  • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ (28 ก.ค. 2562) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

โดยข้อความที่ ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงโพสต์ มีใจความระบุว่า “28 กรกฎาคม2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10?? Long Live the King! Happy Birthday เพคะ??????????♥?♥?♥?”

X