ก้นบุหรี่ ข่าวสดวันนี้

วิจัยชี้ก้นบุหรี่ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช

เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์บีบีซี รายงานอ้างอิงงานวิจัยของมหาวิทยาลัย “Anglia Ruskin” ในอังกฤษ พบว่า ก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งตามพื้นดินลดกระบวนการเติบโตของต้นหญ้าร้อยละ 10 และลดความยาวของต้นหญ้าลงร้อยละ 13 และยังลดกระบวนการเติบโตของต้นโคลเวอร์ร้อยละ 27 และลดความยาวของต้นโคลเวอร์ลงร้อยละ 28 ตามลำดับ…

Home / NEWS / วิจัยชี้ก้นบุหรี่ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผลงานการวิจัยชี้ ก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งตามพื้นดินส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช
  • นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย
  • ทั้งนี้ความเสียหายต่อพืชอาจเกิดจากเส้นใยตัวกรอง ที่ทำมาจากเส้นใย ‘เซลลูโลส อะซีเทต’

เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์บีบีซี รายงานอ้างอิงงานวิจัยของมหาวิทยาลัย “Anglia Ruskin” ในอังกฤษ พบว่า ก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งตามพื้นดินลดกระบวนการเติบโตของต้นหญ้าร้อยละ 10 และลดความยาวของต้นหญ้าลงร้อยละ 13 และยังลดกระบวนการเติบโตของต้นโคลเวอร์ร้อยละ 27 และลดความยาวของต้นโคลเวอร์ลงร้อยละ 28 ตามลำดับ

ทั้งนี้งานวิจัยระบุว่า แต่ละปีมีก้นบุหรี่ถูกทิ้งเกลื่อนทั่วโลกราว 4.5 ล้านล้านชิ้น นับว่าเป็นรูปแบบของมลพิษพลาสติกที่แพร่หลายมากที่สุดในโลก

ก้นบุหรี่ส่วนใหญ่มีตัวกรองที่ทำมาจากเส้นใยเซลลูโลส อะซีเทต (cellulose acetate) ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพประเภทหนึ่ง แต่นักวิจัยพบว่าตัวกรองจากบุหรี่ที่ไม่ผ่านการสูบ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชเกือบจะใกล้เคียงกับตัวกรองของก้นบุหรี่ที่สูบแล้ว จึงบ่งบอกได้ว่าความเสียหายต่อพืชนั้นเกิดจากเส้นใยตัวกรอง

อย่างไรก็ตาม ดร. แดนเนียล กรีน ผู้ทำงานวิจัยระบุว่า แม้การทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นจะเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับในสังคม แต่ก้นบุหรี่สามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมได้ นอกจากนี้ ยังใช้เวลานานหลายปีในการสลายตัวอีกด้วย