กระท่อม ป.ป.ส. เคี้ยวใบกระท่อม

ผลวิจัยเคี้ยว-ชงดื่ม ‘กระท่อม’ ไม่ส่งผลกระทบต่อสมอง และระบบประสาท

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ป.ป.ส. ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิจัย ผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ
  • ผลวิจัยพบว่า การเคี้ยวใบสดหรือต้มชงใบกระท่อมแห้งเป็นประจำ ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพด้านความคิดและการรับรู้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และการทำงานของสมอง
  • การวิจัยจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ไม่เคยใช้พืชกระท่อม และผู้ที่ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เปิดเผยข้อมูลว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของระดับ มิตราไกนีน (Mitragynine) ในเลือดกับผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ ไม่มีผลต่อการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลด้านความคิดและการรับรู้ ความจำ รวมไปถึงทักษะด้านความคิดเชิงบริหาร การทำงานของสมอง และระบบประสาทอัตโนวัติ

จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดของโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016) ที่ประชุมได้กล่าวถึงการนำสารเสพติดและพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ และในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่าทีของที่ประชุม UNGASS 2016 สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดโลกและสภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกอบกับแนวคิดการสาธารณสุขนำและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ดังนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้สั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ส. ศึกษาหาแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 และให้ศึกษาถึงผลกระทบของการใช้พืชกระท่อม

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ และคณะ ดำเนินการศึกษาความสัมพันธ์ระดับสารมิตราไกนีน (ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในพืชกระท่อม) ในเลือดกับผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ

โดยวิธีการศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างเลือดจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ไม่เคยใช้พืชกระท่อม จำนวน 99 ราย และผู้ใช้พืชกระท่อมแบบวิถีชุมชนดั้งเดิม เป็นประจำระยะเวลานานกว่า 1 ปี จำนวน 192 ราย ทำการทดสอบความสามารถในการรู้คิด บันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง ประเมินการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ โดยดำเนินการศึกษาในพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ผลการศึกษาวิจัย

การใช้พืชกระท่อมแบบวิถีชุมชนดั้งเดิม คือ การเคี้ยวใบสดหรือต้มชงใบกระท่อมแห้งเป็นประจำ ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพด้านความคิดและการรับรู้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และการทำงานของสมอง ดังนี้

  1. ความเข้มข้นของมิตราไกนีนในเลือดของผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับจำนวนใบพืชกระท่อมที่ใช้และระยะเวลาในการเสพพืชกระท่อม
  2. การใช้พืชกระท่อมเป็นประจำไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพด้านความคิดและการรับรู้จากการประเมินด้วยการทดสอบ ต่อไปนี้ (1) ความตั้งใจและจดจ่อ จากการทดสอบ Ericsen Flanker Test (2) ความจำระยะสั้น (Short-term Memory) (3) การประเมินความสนใจ ความใส่ใจ และการกะระยะ จากการทดสอบ Trial Making Test และ (4) ความสามารถในการตัดสินใจ จากการทดสอบไอโอวา Iowa Gambling Test ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ กับผู้ไม่ใช้พืชกระท่อม

ดังนั้น การศึกษานี้บ่งชี้ว่า การเคี้ยวใบพืชกระท่อม แม้ในขนาดที่สูงเป็นเวลานานไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลด้านความคิดและการรับรู้ ความจำ รวมไปถึงทักษะด้านความคิดเชิงบริหาร

  1. ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Variability, HRV) จากค่าพลังงานในช่วงความถี่ต่ำ (Low Frequency Power, LF Power) พลังงานในช่วงความถี่สูง (High Frequency Power, HF Power)

และอัตราส่วน LF/HF ในผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ กับผู้ไม่ใช้พืชกระท่อม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม แสดงให้เห็นว่า การใช้พืชกระท่อมเป็นประจำไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนวัติ

  1. การวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองในช่วงความถี่ Delta (1-4 Hz) Theta (4-8 Hz) Alpha (7.5-13 Hz) Beta (13-30 Hz) และ Gamma (30-40 Hz) จากบริเวณสมองเหนือหน้าผากซ้าย (AF7) และขวา (AF8) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ กับผู้ไม่ใช้พืชกระท่อม แสดงให้เห็นว่า การใช้พืชกระท่อมเป็นประจำไม่ส่งต่อการทำงานของสมอง

ข้อมูล : สำนักงาน ป.ป.ส.


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

แพทย์เตือน “กระท่อม” กินเกินขนาดระวังผลเสียต่อร่างกาย

แพทย์เตือน “กระท่อม” กินเกินขนาดระวังผลเสียต่อร่างกาย

กรมการแพทย์ เผย “กระท่อม” หากใช้ในปริมาณที่มากและติดต่อกันเป็นเวลานาน ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ป.ป.ส. จับยาไอซ์ 210 กก. ซุกซ่อนในโซฟา หวังตบตาเจ้าหน้าที่

ป.ป.ส. จับยาไอซ์ 210 กก. ซุกซ่อนในโซฟา หวังตบตาเจ้าหน้าที่

ป.ป.ส. แถลงจับกุมผู้ต้องหาขนยาไอซ์ 210 กิโลกรัม แอบซุกซ่อนมาในโซฟา หวังตบตาเจ้าหน้าที่

ร้านค้านำ ‘ใบกระท่อม’ มาขายรอบที่สาม ประชาชนแห่ซื้อเพียบ

ร้านค้านำ ‘ใบกระท่อม’ มาขายรอบที่สาม ประชาชนแห่ซื้อเพียบ

ร้านค้าร้านหนึ่งภายในตลาดดินแดง นำใบกระท่อมจำนวน 800 กิโลกรัม มาขายให้กับผู้ที่สนใจ ภายหลังมีการปลดล็อก 'พืชกระท่อม' จากยาเสพติดประเภท 5

‘สมศักดิ์’ ตรวจการทดลองการผลิต ‘ฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด’ จากเครื่องปั๊มยาบ้า

‘สมศักดิ์’ ตรวจการทดลองการผลิต ‘ฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด’ จากเครื่องปั๊มยาบ้า

'สมศักดิ์' ตรวจการทดลองการผลิต 'ฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด' จากเครื่องปั๊มยาบ้า พร้อมกินโชว์ยันสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน

รวบหนุ่มซุกยาไอซ์ 3 กก. ส่งจากไทยไปสิงคโปร์ ผ่านทางเครื่องบิน

รวบหนุ่มซุกยาไอซ์ 3 กก. ส่งจากไทยไปสิงคโปร์ ผ่านทางเครื่องบิน

วานนี้กระทรวงยุติธรรม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงจับกุมหนุ่มชาวสิงคโปร์ ลักลอบขนยาเสพติด เป็นยาไอซ์ 3 กก. ถูกส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ ผ่านทางเครื่องบิน

ป.ป.ส. เผยรู้ตัวคนส่ง ‘ยาไอซ์’ ไปออสเตรเลีย 316 กิโลกรัม แล้ว

ป.ป.ส. เผยรู้ตัวคนส่ง ‘ยาไอซ์’ ไปออสเตรเลีย 316 กิโลกรัม แล้ว

ตำรวจออสเตรเลียพบยาไอซ์ 316 กิโลกรัม มูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ ซุกมาในเตาย่างบาร์บีคิวและเครื่องทำน้ำอุ่นบนเรือสินค้าไทย

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบปลดล็อก “กระท่อม” พ้นยาเสพติด แต่ห้ามนำไปผสมยาแก้ไอ

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบปลดล็อก “กระท่อม” พ้นยาเสพติด แต่ห้ามนำไปผสมยาแก้ไอ

ที่ประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ

ป.ป.ส. เผยผลพิสูจน์ของกลางในฉะเชิงเทรา พบมี ‘เคตามีน’ ปนเปื้อน

ป.ป.ส. เผยผลพิสูจน์ของกลางในฉะเชิงเทรา พบมี ‘เคตามีน’ ปนเปื้อน

ป.ป.ส.แถลงสรุปผลการตรวจพิสูจน์สารต้องสงสัยว่าเป็นคีตามีนบรรจุกระสอบ จำนวน 493 กระสอบ ที่ตรวจยึดได้ในบริเวณโกดังเก็บของ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

กระทรวงยุติธรรม เปิดแผนทลายแก๊งค้ายาปี 64 เน้นยึดทรัพย์ตั้งเป้า 6 พันล้านบาท

กระทรวงยุติธรรม เปิดแผนทลายแก๊งค้ายาปี 64 เน้นยึดทรัพย์ตั้งเป้า 6 พันล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564

X