ฉีดวัคซีน โรคไข้หวัดใหญ่

กทม.-โรงพยาบาลของรัฐ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลของรัฐ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี 2 เดือน เริ่ม 4 มิถุนายนนี้
  • สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของทั้งประเทศช่วงต้นปี 2562 มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 145,972 ราย เสียชีวิตแล้ว 10 ราย
  • สำหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มที่พบว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่าย คือ กลุ่มเด็กเล็กและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของทั้งประเทศเมื่อช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยสะสม จำนวน 145,972 ราย เสียชีวิตแล้ว 10 ราย

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 43,108 ราย และพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มักพบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงอายุ 0 – 14 ปี สำหรับกลุ่มที่พบว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่าย คือ กลุ่มเด็กเล็กและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมดำเนินงานควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1) การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และบุคคลทั่วไป

โดยสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2) มาตรการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านเกม โรงเรียนสอนพิเศษ คอนเสิร์ต ในลิฟต์

3) มาตรการดูแลสุขอนามัยและความสะอาด ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคต่างๆ ร่วมด้วย เช่น โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจคัดกรองเด็ก การใส่หน้ากากอนามัย และการดูแลเบื้องต้น

ทั้งนี้หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ควรหยุดเรียน หยุดงาน และป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยจนกว่าจะหายเป็นปกติ และควรนอนแยกห้องกับผู้อื่น ซึ่งหากภายใน 3 วัน อาการไข้ไม่ลดลง ร่วมกับมีอาการซึม อ่อนเพลียมาก รับประทานอาหารไม่ได้ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือกลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2887-8 ในวันและเวลาราชการ


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

เปิดหลักเกณฑ์ใหม่การฉีด ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้บุคลากรทางการแพทย์

เปิดหลักเกณฑ์ใหม่การฉีด ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้บุคลากรทางการแพทย์

มติจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้คำแนะนำการให้วัคซีนไฟเซอร์ ในบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

‘กรมการแพทย์’ ประกาศฉีดวัคซีนโควิด 19 สลับยี่ห้อ เริ่มวันนี้ [19 ก.ค.64]

‘กรมการแพทย์’ ประกาศฉีดวัคซีนโควิด 19 สลับยี่ห้อ เริ่มวันนี้ [19 ก.ค.64]

กรมการแพทย์ ประกาศเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด19 สามารถ ออกกำลังกายได้ไหม

ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด19 สามารถ ออกกำลังกายได้ไหม

แม้ว่าจะยังไม่มีข้อบ่งชี้จากวิจัยทางการแพทย์อย่างเป็นทางการว่า ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด19 สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติหรือไม่นั้น แต่ก็มีงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยพัฒนาประสิทธิภาพตอบสนองต่อวัคซีนได้

ฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมกับ วัคซีนป้องกันโรคตัวอื่น ได้หรือไม่

ฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมกับ วัคซีนป้องกันโรคตัวอื่น ได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วการให้วัคซีนพร้อมกันหลายตัวสามารถทำได้ แต่ในกรณีของวัคซีนโควิด19 นั้น เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ยังต้องระวังในเรื่องของอาการข้างเคียง จึงต้องคำนึงถึงความจำเป็นดังนี้

ผู้ป่วยโควิด19 หลังรักษาตัวจนหายแล้ว จำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกไหม

ผู้ป่วยโควิด19 หลังรักษาตัวจนหายแล้ว จำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกไหม

หากคุณเป็นผู้ป่วยที่รักษาโรคโควิด19 จนหายดีแล้ว มีคำแนะนำทางการแพทย์ว่า ยังจำเป็นต้องเข้ารับการ ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกเช่นกัน แต่ให้ยึดระยะเวลาดังนี้

ผู้หญิงเป็นประจำเดือน ฉีดวัคซีนโควิด19 ได้ไหม

ผู้หญิงเป็นประจำเดือน ฉีดวัคซีนโควิด19 ได้ไหม

อีกประเด็นที่สาวๆยังสับสนถึงเรื่องของการที่ ผู้หญิงเป็นประจำเดือน สามารถ ฉีดวัคซีนโควิด19 ได้ตามปกติหรือไม่ มีคำอธิบายมาฝากเพื่อลดความกังวลใจ

ประชาชน ประเดิมฉีด ‘วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า’ วันแรก

ประชาชน ประเดิมฉีด ‘วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า’ วันแรก

ประชาชนทั่วไปเข้ารับการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca ) วันแรก ที่ ไอคอนสยาม

รู้จัก วัคซีนภูมิแพ้ เหมาะกับใคร รวมข้อควรรู้ก่อนฉีด

รู้จัก วัคซีนภูมิแพ้ เหมาะกับใคร รวมข้อควรรู้ก่อนฉีด

ข้อควรทราบเมื่อจะฉีด วัคซีนภูมิแพ้ ทางเลือกสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ เพื่อสุขภาพที่ดี มีวิธีรักษากี่แบบ

6 ข้อควรรู้ เช็กร่างกายให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

6 ข้อควรรู้ เช็กร่างกายให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

ฉีดวัคซีน COVID-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร? “ใคร” บ้าง ที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน โควิด19 ถ้ามีอาการป่วยด้วยโรคร้ายแรงมีผลข้างเคียงอะไรมั้ย?

X