คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง สนามหลวง

กทม. ตรวจสุขภาพคนไร้ที่พึ่งรอบสนามหลวง เอ็กซเรย์ปอด-ตรวจเอดส์

กรุงเทพฯ รว่มกับกำลงทหาร ร่วมกิจกรรมตามโครงการห่วงใยสุขภาพตรวจคัดกรองคนไร้ที่พึ่ง ถ.ราชดำเนิน เขตพระนคร

Home / NEWS / กทม. ตรวจสุขภาพคนไร้ที่พึ่งรอบสนามหลวง เอ็กซเรย์ปอด-ตรวจเอดส์

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรุงเทพฯ รว่มกับกำลงทหาร ร่วมกิจกรรมตามโครงการห่วงใยสุขภาพตรวจคัดกรองคนไร้ที่พึ่ง ถ.ราชดำเนิน เขตพระนคร
  • เป็นการตรวจคัดกรองโควิด ตรวจเอ็กซเรย์ปอด แจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น
  • รวมถึงการส่งกลับภูมิลำเนา หากพบผู้ที่มีโรคร้ายแรงก็จะส่งต่อเพื่อรักษาโรคดังกล่าว

เมื่อวันที่ (25 ก.พ. 64) เวลา 21.00 น. ที่ บริเวณลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม ซอยราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พร้อมสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมการสารวัติทหารบก ตำรวจ ร่วมกิจกรรมตามโครงการห่วงใยสุขภาพตรวจคัดกรองคนไร้ที่พึ่ง ถ.ราชดำเนิน เขตพระนคร

ทั้งนี้เบื้องต้นจัดทำประวัติ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด แจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอออล์ล้างมือ และหากพบปัญหาบางประการที่ไม่กรุงเทพมหานครไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

โดยนางวันทนย์ วรองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ พบกลุ่มคนที่เรียกว่า อิสรชน หรือ บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พักพิงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบสนามหลวงซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทำให้บริเวณดังกล่าวขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

อีกทั้งบุคคลเหล่านี้มีความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เนื่องจากอาจด้อยโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์หรือบริการสุขภาพ ทางกทม.จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักงานเขตพระนคร ประสานความร่วมมือกับกองทัพ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประสานให้ความช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตามนายปริญญา จันทร์บัว หัวฝ่ายปกครอง เขตพระนครกล่าวว่า โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองคนไร้ที่พึ่งบริเวณตรอกสาเกและพื้นที่ใกล้เคียง ในการตรวจสุขภาพ รวมถึงการส่งกลับภูมิลำเนา หากพบผู้ที่มีโรคร้ายแรงก็จะส่งต่อเพื่อรักษาโรคดังกล่าว

ภาพ : วิชาญ โพธิ

X