การบินไทย แผนฟื้นฟูการบินไทย

‘การบินไทย’ ปี 63 ขาดทุนกว่า 1.4 แสนล้านบาท

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,311 ล้านบาท
  • มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 141,180 ล้านบาท
  • คณะผู้ทำแผนอยู่ระหว่างจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2564

นายชาย เอี่ยมศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บมจ.การบินไทย เปิดเผยว่า ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,311 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 96,430 ล้านบาท ส่งผลทำให้ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 48,119 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 141,180 ล้านบาท

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถบินได้ ส่งผลทำให้ การบินไทยและบริษัทย่อย มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลง 73.7% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลง 78.5% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 5.87 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 76.1% สำหรับด้านการขนส่งสินค้า อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ เฉลี่ยเท่ากับ 58.6% โดยสูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ย 53.8%

ทั้งนี้ บมจ.การบินไทยและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 91,978 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

1.สำรองเงินชดเชยพนักงานในโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan (MSP A) จำนวน 3,098 ล้านบาท
2.ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน จำนวน 82,703 ล้านบาท
3.ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จำนวน 261 ล้านบาท
4.กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนใน บมจ. สายการบินนกแอร์ (NOK) จำนวน 206 ล้านบาท
5.ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 895 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าทางบัญชีของหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงานเครื่องบินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
6.ผลขาดทุนสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิจำนวน 5,227 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการจัดหารายได้จากการให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้า การบริการเที่ยวบินพิเศษเพื่อพาคนไทยกลับเข้าประเทศ และรายได้จากกิจการอื่น ๆ อีก เช่น อาหารจากฝ่ายครัวการบิน เป็นต้น

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่บริษัทฯ เสนอ และต่อมาเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2563 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ลงประกาศคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ รวมถึงตั้งคณะผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา และขณะนี้ คณะผู้ทำแผนอยู่ระหว่างจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2564 และเมื่อได้ยื่นส่งแผนฟื้นฟูแล้ว จะมีการจัดประชุมและหารือแนวทางต่อไป


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

การบินไทยพลิก! กำไร 9 เดือนแรก ปี 64 กว่า 51,000 ล้านบาท

การบินไทยพลิก! กำไร 9 เดือนแรก ปี 64 กว่า 51,000 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวผลประกอบการรอบ 9 เดือน ปี 2564

ศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบ “แผนฟื้นฟูการบินไทย”

ศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบ “แผนฟื้นฟูการบินไทย”

ผู้บริหารดำเนินการตามแผนฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถขยายระยะเวลาดำเนินการของแผนได้ครั้งละ 1 ปี รวมไม่เกิน 7 ปี

ตัวแทนสหภาพการบินไทย ร้อง ก.แรงงาน ค้านแก้กฎหมายเอื้อนายทุน

ตัวแทนสหภาพการบินไทย ร้อง ก.แรงงาน ค้านแก้กฎหมายเอื้อนายทุน

สหภาพแรงการบินไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คัดค้านการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเอื้อนายทุน

กระแสดี!! ‘การบินไทย’ จัดเที่ยวสายบุญ บินวน 99 วัด ฉลองปีใหม่ 64

กระแสดี!! ‘การบินไทย’ จัดเที่ยวสายบุญ บินวน 99 วัด ฉลองปีใหม่ 64

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ “บินรับพรปีใหม่ สุขใจตลอดปี” ฉลองปีใหม่ต้อนรับปี 2564 ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2563

เต็มทุกที่นั่ง!! ‘บินรับมงคลบนฟากฟ้า’ บินวน 99 วัด กับการบินไทย

เต็มทุกที่นั่ง!! ‘บินรับมงคลบนฟากฟ้า’ บินวน 99 วัด กับการบินไทย

ก่อนหน้า ’ทัวร์เอื้องหลวง’ จัดแคมเปญเที่ยวบินพิเศษบนเส้นทางแห่งศรัทธา ผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยถึง 99 แห่ง

‘การบินไทย’ ประกาศโล๊ะขายเครื่องบินมือสอง 34 ลำ

‘การบินไทย’ ประกาศโล๊ะขายเครื่องบินมือสอง 34 ลำ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขายเครื่องบินมือสองจำนวน 34 ลำ ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยเกินกว่า 20 ปี (A340 มีอายุเฉลี่ย 12-15 ปี) ทั้งหมดยังสามารถใช้งานได้และจะมีสัญญาขายที่ไม่มีประกันหลังการขาย

‘การบินไทย’ จัดโปรฯสายบุญ บินวน 99 วัด แบบไม่ลงจอด

‘การบินไทย’ จัดโปรฯสายบุญ บินวน 99 วัด แบบไม่ลงจอด

'ทัวร์เอื้องหลวง' จัดแคมเปญเที่ยวบินพิเศษบนเส้นทางแห่งศรัทธา ผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยถึง 99 แห่ง โดยจะเป็นเที่ยวบินแบบ “บินวนไม่ลงจอด” พร้อมสวดมนต์บนฟ้ากับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

พนักงานการบินไทย สมัครใจลาออก 4,977คน เสียสละเพื่อองค์กร

พนักงานการบินไทย สมัครใจลาออก 4,977คน เสียสละเพื่อองค์กร

บริษัทฯ ได้เปิดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร มีพนักงานตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวน 4,977 คน พนักงานจะได้รับเงินรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ศาลฯ มีคำสั่งให้ “การบินไทย” ตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูแก้หนี้ 3.32 แสนล้านบาท

ศาลฯ มีคำสั่งให้ “การบินไทย” ตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูแก้หนี้ 3.32 แสนล้านบาท

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ 'การบินไทย' ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งผู้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

X