นิด้าโพล ประชาธิปัตย์

นิด้าโพล เผยคนมอง ‘ประชาธิปัตย์’ แตกแยก เดินเกมต่อรองเก้าอี้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “บทเรียนและบทบาทพรรคประชาธิปัตย์” ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1,261 ตัวอย่าง โดยความรู้สึกของประชาชนต่อบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้…

Home / NEWS / นิด้าโพล เผยคนมอง ‘ประชาธิปัตย์’ แตกแยก เดินเกมต่อรองเก้าอี้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “บทเรียนและบทบาทพรรคประชาธิปัตย์” ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1,261 ตัวอย่าง โดยความรู้สึกของประชาชนต่อบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้ พบว่า

  • ร้อยละ 31.17 พรรคมีความแตกแยกมากเกินกว่าจะตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างรวดเร็ว
  • ร้อยละ 21.97 เดินเกมทางการเมือง ต่อรองเพื่อตำแหน่งรัฐมนตรีที่ต้องการ
  • ร้อยละ17.61 แค่ชอบอ้างอุดมการณ์ทางการเมือง

ขณะที่ สาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา (24 มีนาคม 2562) พบว่า ประชาชน

  • ร้อยละ 32.83 เบื่อ ไม่ชอบ วิธีการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์
  • ร้อยละ 18.00 พรรคอนาคตใหม่แย่งฐานคะแนนเสียงไปจากพรรคประชาธิปัตย์
  • ร้อยละ 17.05 นักการเมืองส่วนใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์พูดเก่งอย่างเดียว แต่ปฏิบัติไม่เป็น

X