กรุงเทพมหานคร ฉีดวัคซีนโควิด

กทม.เปิดผังสาธิต 7 ขั้นตอน การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการสาธิตการให้วัคซีนแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

Home / NEWS / กทม.เปิดผังสาธิต 7 ขั้นตอน การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการสาธิตการให้วัคซีนแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน
  • เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
  • ขั้นตอนการฉีดวัคซีนมีทั้งหมด 7 ขั้น

วันนี้ (25 ก.พ. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมการสาธิตการให้วัคซีนแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

โดยการสาธิตการให้วัคซีนครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เชิญผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ 6 เขตที่ให้บริการวัคซีน โควิด-19 ในระยะแรก 16 โรงพยาบาล ร่วมชมการสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนได้แก่

  • 1.เป็นการลงทะเบียน (ทำบัตร) เพื่อยืนยันตัวตน
  • 2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
  • 3.คัดกรอง ซักประวัติ และลงนามใบยินยอมการรับวัคซีน
  • 4.รอฉีดวัคซีน
  • 5.เข้ารับการฉีดวัคซีน
  • 6.รอสังเกตอาการจนครบ 30 นาที แนะนำวิธีการใช้ “หมอพร้อม” เพื่อติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน
  • 7.จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้าน สอบถามอาการให้คำแนะนำ และออกใบนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เมื่อฉีดครบจะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

X