นิด้าโพล ประชาธิปัตย์

ปชป. โต้ผลนิด้าโพล ปัดแตกแยก ย้ำชัดยึดหลักสุจริต รอบคอบ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีผลสำรวจของนิด้าโพลในหัวข้อ “บทเรียนและบทบาทพรรคประชาธิปัตย์” ว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมรับฟังความเห็นของผลโพลที่ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนจากนิด้าโพล พร้อมยืนยันพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาคือ “การดำเนินการเมืองโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อประชาชนและประเทศชาติ” ทั้งนี้ เชื่อว่า ประชาชนอีกร้อยละ…

Home / NEWS / ปชป. โต้ผลนิด้าโพล ปัดแตกแยก ย้ำชัดยึดหลักสุจริต รอบคอบ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีผลสำรวจของนิด้าโพลในหัวข้อ “บทเรียนและบทบาทพรรคประชาธิปัตย์” ว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมรับฟังความเห็นของผลโพลที่ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนจากนิด้าโพล พร้อมยืนยันพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาคือ “การดำเนินการเมืองโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อประชาชนและประเทศชาติ”

ทั้งนี้ เชื่อว่า ประชาชนอีกร้อยละ 67.17 มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันที่มีประชาชนชื่นชอบวิธีการดำเนินการทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีความละเอียดรอบคอบในการคิด ยึดหลักการกฎหมายของบ้านเมือง คิดนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ไม่คิดอะไรแบบฉาบฉวย มีนโยบายที่คิดอย่างเป็นระบบ

ส่วนกรณีมีความแตกแยกมากเกินกว่าที่จะตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างรวดเร็ว เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติในพรรค การเห็นต่างไม่ถือว่า เป็นการแตกแยก ด้วยความเป็นประชาธิปไตยที่มีภายในพรรค ความเห็นต่างก็จะเป็นเหตุและผลที่ตกผลึกนำไปสู่สิ่งที่ดี ดังนั้น การตัดสินใจเรื่องสำคัญที่มีผลต่อบ้านเมือง จะช้าหรือรวดเร็วแล้วแต่กรณี แต่ถ้าสิ่งนั้นนำพาไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง ไม่เกิดความเสียหายกับประเทศ นั่นคือคำว่า สถาบันทางการเมืองที่แท้จริง อุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่สิ่งที่จะกล่าวอ้าง แต่สมาชิกทุกคนนำพามาปฏิบัติเพื่อสิ่งที่ดีต่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง

X