3 มิถุนายน จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นายกฯ เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล “พระราชินี”

วันนี้ (3 มิถุนายน 2562) เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางวราพร จันทร์โอชา…

Home / NEWS / นายกฯ เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล “พระราชินี”

ประเด็นน่าสนใจ

  • 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  • นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (3 มิถุนายน 2562) เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางวราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี คณะรัฐมนตรีพร้อมภริยา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภริยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหาร ตำรวจ ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง และประชาชนเข้าร่วม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวอศิรวาท ถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในนามปวงชนชาวไทย ความว่า

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในวันนี้

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แก่ใจถึงน้ำพระราชหฤทัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามนี้ ได้ตราตรึงในจิตใจปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและขจรขจายไปทั่วราชอาณาเขต

​​ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ มีพระราชปณิธานสิ่งใดจงสัมฤทธิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของเหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

จากนั้น นายกรัฐมนตรี นำร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” พร้อมกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ”เสียงดังกึกก้องทั่วทั้งสนามหลวง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี