9 บริการ TTRS เปลี่ยนโลกไร้เสียงสู่โลกสื่อสารที่ทัดเทียม

คัดลอก URL แล้ว

ยกระดับการสื่อสารเพื่อผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดสู่การสื่อสารที่เท่าเทียม กับโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ผู้ที่บกพร่องทางการพูดและผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ถือเป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าผู้พิการกลุ่มอื่นๆ แต่จะมีข้อจำกัดในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น กสทช. จึงสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไป

โดยปัจจุบันศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service) หรือ ศูนย์ TTRS เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดกับคนทั่วไป ผ่าน 9 ช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสาร

1.บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS) (หมายเลขโทรศัพท์ 086 000 5055)

2.บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message(ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) และ App Store (iOS))

3.บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) และ App Store (iOS))

4.บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านเว็บไซต์(www.ttrs.or.th เลือก สนทนาข้อความ)

5.บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์วิดีโอ ( www.ttrs.or.th เลือก สนทนาวิดีโอ)

6.บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) และ App Store (iOS))

7.บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) (ดูรายชื่อสถานที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th)

8.บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่ (เลขหมายโทรศัพท์ 1412 กด 3 สำหรับผู้ไร้กล่องเสียง กด 4 สำหรับผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่)

9.บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone(ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) และ App Store (iOS))

นอกจากนี้ยังมีบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินซึ่งสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน และ ศูนย์ TTRS ยังเปิดรองรับให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 23.00 น.

เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร ระหว่างผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดกับคนทั่วไป รวมถึงเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐและเอกชนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้ศูนย์ TTRS เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับผู้ที่ต้องการจะสื่อสารด้วย เช่น สามารถโต้ตอบการสัมภาษณ์งานได้โดยตรงผ่าน ศูนย์ TTRS โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191ได้ด้วยตัวเอง หรือเรียกบริการ1669 หรือการใช้บริการทางการแพทย์ โดยคนไข้สามารถไปพบหมอด้วยตัวเองและใช้บริการศูนย์ TTRS สื่อสารกันระหว่างการรักษา สามารถเรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อเกิดกรณีพิพาทได้ เป็นต้น

ศูนย์ TTRS

ศูนย์ TTRS จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด เข้าถึงสิทธิต่างๆ และข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมคนทั่วไป ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องการอ่านเขียน ลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ ซึ่งผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดสามารถใช้บริการได้ที่ตู้ TTRS ที่มีอยู่ 180 ตู้ทั่วประเทศ และใช้บริการผ่านเว็บไซต์ และพัฒนาให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและแท๊บเล็ต


แท็ก: NEWS
WRITER

Chanachai B.

Senior Creative Curation / Content Creator & Producer @MThai's Chill Talk, MThai ลอง Talk, ฟังหูไว้ ทอล์ก, etc.
X