ประชุมสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายไม่ไว้วางใจ

บรรยากาศห้องสุริยัน หลังประกาศผลโหวต อภิปรายไม่ไว้วางใจ

'พิธา ลิ้มเจริญรัตน์' เผยการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้าน รวบรวมมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน

Home / NEWS / บรรยากาศห้องสุริยัน หลังประกาศผลโหวต อภิปรายไม่ไว้วางใจ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ’พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ เผยการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้าน รวบรวมมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน
  • พรรคก้าวไกลจะมีการยื่นถอดถอนนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ออกจากตําแหน่ง
  • เนื่องจากผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยจะยื่นกับสำนักงาน ป.ป.ช.

วันนี้ (20 ก.พ. 63) ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย บรรยากาศของฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ห้องสุริยัน) หลังจบการลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ในเวลา 11.45 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. พรรคก้าวไกล และคณะ ได้แถลงข่าว ถึงผลการลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด การทุจริต และพรรคก้าวไกลได้รวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

อาทิ ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาด้านการพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ซึ่งทำให้ขาดหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาอภิปรายพรรคก้าวไกลได้รวบรวมมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ต่อจากนี้ พรรคก้าวไกลจะมีการยื่นถอดถอนนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ออกจากตําแหน่ง

เนื่องจากผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยจะยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่วนรัฐมนตรีคนอื่น ๆ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล โดยหลังจากนี้ทางพรรคจะยังคงติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดต่อไป

ภาพ : วิชาญ โพธิ

X