คดีหวยบนดิน ศาลฎีกา

จำคุก “ทักษิณ ชินวัตร” 2 ปี ในคดีออกหวยบนดิน โดยมิชอบ เมื่อปี 46

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลฎีกาฯ ตัดสินจำคุก ทักษิณ ชินวัตร 2 ปี ไม่รอลงอาญา
  • ฐานความผิดตามมาตรา 157
  • โดยการออกหวยบนดินนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. สำนักงานสลากฯ โดยมิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน

วันนี้ (6 มิ.ย. ) ศาลฎีา แผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้อ่านคำพิพากษาในคดีโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว หรือที่ส่วนใหญ่ รู้จักในชื่อของ “หวยบนดิน” ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างปี 2546 – 2549

โดยในคดีนี้ นายทักษิณ ชินวัตรเป็นจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยอีก 46 คน ได้ร่วมกันกระทำการออกสลากพิเศษ เลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว โดยมิชอบ หลังจากนั้นในปี 2551 นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ได้มีคำสั่งให้ จำหน่ายคดีจำเลยที่ 1 ไว้ชั่วคราวเนื่องจากหลบหนี

ต่อมาในปี 2561 ปปช. ได้ยื่นคำร้องให้นำคดีดังกล่าวกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง หลังจากมีการแก้ไข พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการรื้อฟื้นคดีที่ได้มีการจำหน่วยไว้ชั่วคราว กลับมาพิจารณาใหม่ได้

ศาลฯ วินิจฉัย จำเลยมีความผิดตามฟ้อง

ในคดีนี้ ศาลฎีกาฯ ได้มีคำวินิจฉัยว่า จำเลย (นายทักษิณ ชินวัตร) ทราบอยู่ก่อนแล้วว่า การออกสลากหวยบนดินนั้น เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และยังปรากฎข้อเท็จจริงว่า ได้มีการสั่งให้ จำเลยร่วมในคดี ซึ่งมีผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งในขณะนั้นร่วมอยู่ด้วย ดำเนินการออกสลากหวยบนดิน โดยเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. ๒๕๑๗ เพราะไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อีกทั้งการอนุมัติให้ดำเนินการออกสลากหวยบนดินนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ จึงตัดสินให้จำคุก นายทักษิณ ชินวัตร เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ตามความผิด ป.อาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83

เกี่ยวกับ พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๓๑

การพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐานให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่มีความจําเป็น เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสําคัญ ให้ศาลมีคําสั่งให้พิจารณาเป็นการลับได้ เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอํานาจไต่สวน พยานหลักฐานลับหลังจําเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) จําเลยไม่อาจมาฟังการไต่สวนพยานหลักฐานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจําเป็นอื่น อันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจําเลยมีทนายและจําเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณา และสืบพยาน
(๒) จําเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่ยังจับตัวมาไม่ได้
(๓) จําเลยอยู่ในอํานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัว มาไม่ได้
(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือไต่สวน ศาลมีคําสั่งให้จําเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวาง การพิจารณา หรือจําเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
(๕) จําเลยทราบวันนัดแล้วไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรมจําเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานใดในนัดนั้นโดยไม่เลื่อนคดี

กรณีตาม (๓) ในกรณีที่ต้องมีการส่งหนังสือ คําสั่ง หรือหมายอาญาของศาลให้ส่งไปยังทนายความ ของจําเลยแทน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

แท็ก: NEWS , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ศาลฎีกาเลื่อนการตัดสิน แกนนำ นปช. คดีบุกบ้าน ป๋าเปรม

ศาลฎีกาเลื่อนการตัดสิน แกนนำ นปช. คดีบุกบ้าน ป๋าเปรม

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีชุมนุมปิดล้อมบ้านพักสี่เสาเทเวศร์ของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อปี 2550 หมายเลขดำ อ.3531/2552 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งในตอนช่วงเช้า…

ศาลฎีกาแก้ คุก ธาริต 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดีสั่งย้ายลดตำแหน่งโดยมิชอบ

ศาลฎีกาแก้ คุก ธาริต 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดีสั่งย้ายลดตำแหน่งโดยมิชอบ

ศาลฎีกาพิพากษาแก้สั่งจำคุก ธาริต เพ็งดิษฐ์ 1 ปี ไม่รอลงอาญา ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ สั่งย้าย ผบ.สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นธรรม รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (21 มี.ค. 2562) ศาลฎีกาได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่…

ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา การวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือก ส.ส.

ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา การวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือก ส.ส.

ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเรื่อง ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ วันนี้ (9 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเรื่อง “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยที่มาตรา ๒๒๖…

X