งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อินเตอร์เน็ต

ก.ศึกษาธิการ จ่อไฟเขียวงบ 300 ล้านติดเน็ตครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมดำเนินการขับเคลื่อนอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการเกือบร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งานจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ได้มอบให้เขตพื้นที่การศึกษาไปสำรวจและดูแลโรงเรียนในสังกัดให้มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตอย่างครบถ้วน โดยให้โรงเรียนเลือกใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับสถานศึกษาได้เอง ซึ่ง สพฐ.ได้เตรียมงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว…

Home / NEWS / ก.ศึกษาธิการ จ่อไฟเขียวงบ 300 ล้านติดเน็ตครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

ประเด็นน่าสนใจ

  • สพฐ. เตรียมงบประมาณติดตั้งอินเตอร์เน็ตไว้ ประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อจัดสรรอินเตอร์เน็ตให้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
  • ขณะนี้การดำเนินการเกือบร้อยละ 90 คงเหลือเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมดำเนินการขับเคลื่อนอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการเกือบร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งานจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ทั้งนี้ได้มอบให้เขตพื้นที่การศึกษาไปสำรวจและดูแลโรงเรียนในสังกัดให้มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตอย่างครบถ้วน โดยให้โรงเรียนเลือกใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับสถานศึกษาได้เอง ซึ่ง สพฐ.ได้เตรียมงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว ประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พร้อมย้ำว่า อินเตอร์เน็ตโรงเรียนมีความสำคัญมาก ซึ่งการมีอินเตอร์เน็ตจะส่งผลให้ครูได้มีการผลิตเนื้อหาการเรียนการสอนได้หลากหลาย พร้อมผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ตลอดจนทำให้เด็กนักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล

X