ข่าวการเมือง ประชุมสภา

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

วานนี้16 ก.พ. เป็นการเปิดประชุมผู้แทนฯ นัดพิเศษ วันแรก ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวม 10 คน  ซึ่งเริ่มเปิดการประชุมได้ในเวลา 09.48 น. เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดประชุมสภา เริ่มการอภิปรายก็เป็นไปตามคาด มีการประท้วงกันไปมาอย่างต่อเนื่อง 

สรุปประเด็นใจความหลัก ในการอภิปราย

สมพงษ์ เปิดประเด็น ญัตติอภิปราย 

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยกล่าวเปิดระบุว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ขาดความวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้นำ รวมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชาติได้ มีการปล่อยปละละเลย ให้มีการทุจริต ต่างๆ มากมาย

ซึ่งนายสมพงษ์ ได้กล่าวถึงบุคคลในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ โดยไล่เรียงรายบุคคล ในประเด็นต่างๆ คือ 

 • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เกี่ยวกับการทำตัวเป็นผู้มีอิทธพล ใช้สร้างความร่ำรวย, ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สุจริต
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในประเด็นความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 และมีการอำพรางในการจัดซื้อ-จัดหาวัคซีนโควิด-19
 • นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีประเด็นในเรื่องของการบริหารงานที่บกพร่อง มีการทุจริต แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ ปกปิดข้อมูล ทำให้เกิดความเสียหาย
 • พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ถูกกล่าวถึงในประเด็น การทุจริต, แสวงหาผลประโยชน์ บริหารงานบกพร่องร้ายแรง
 • นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  ถูกระบุว่า มีปัญหาควาไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ขาดความเป็นผู้นำ
 • นายสุชาติ ชมกลิ่น ถูกระบุในประเด็นของปัยหาแรงงานต่างด้าว ที่ทำให้เกิดโควิด19 กลับมาเกิดการระบาดอีกครั้ง
 • นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ถูกกล่าวถึงในประเด็นการบริหารราชการโดยเห็นแก่พวกพ้องเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาด ก่อให้เกิดการทุจริตและความเสียหาย
 • นายนิพนธ์ บุญญามณี นั้นถูกระบุว่า ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ตำแหน่งหาประโยช์ให้ตนเองและพวกพ้อง
 • .อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็ถูกระบุว่า มีปัญหาในด้านการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง ไม่รักษาวินัยทางการเงิน ปกปิดข้อมูบัญชีทรัพย์สิน เข้าสู่ตำแหน่งโดยมิชอบ ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล รวมถึงการแต่งตั้งคู่สมรสเป็นข้าราชการการเมืองโดยไม่เหมาะสม

ซึ่งหลังจากนายสมพงษ์กล่าวทิ้งท้ายว่า

“รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นได้แค่รัฐบาลปรสิต กัดกร่อนอนาคตประเทศ กลืนกินความฝันประชาชน”

สุทิน อภิปรายเปิดประเด็นความล้มเหลว

นายสุทิน คลังแสง ได้ลุกขึ้นอภิปราย เปิดประเด็นว่า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ มีความล้มเหลวในการบริหารประเทศ หลายอย่าง 

 • ความล้มเหลวในการบริการเศรษฐกิจ หนี้ประเทศเพิ่มขึ้น
 • ไม่สามารถบริหารงานต่าง ๆ ได้ ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
 • เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ไม่มีจริยธรรม
 • บ่อน-การพนัน มีเป็นจำนวนมาก
 • ปัญหาสังคม ที่ประชาชนยากจน ทำให้มีอัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้น อันตราการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น
 • ปัญหายาเสพติด ที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ปัญหาโควิด-19 แก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานเถื่อน ลักลอบเข้าเมืองไม่ได้ จนยอดพุ่ง
 • วัคซีนโควิด-19 ยังไม่สามารถจัดหามาฉีดให้ประชาชนได้

โดยในจุดที่มีการชี้ประเด็นสำคัญ ๆ คือ

 • โครงการจัดทำโซลาร์เซลล์ ของ กอ.รมน. 45 ล้านบาท ที่แพง และไม่สามารถใช้การได้
 • การปล่อยปละให้มีแรงงานลักลอบเข้าประเทศ จนนำไปสู่การระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่
 • โครงการโฮปเวลล์ ที่ทำให้รัฐบาลถูกฟ้องกว่า 2 หมื่นล้านบาท
 • การที่นายกฯ และคณะอีก 7 รายไม่ยื่นชี้แจงบัญชีทรัพย์สินกับ ป.ป.ช.
 • กรณีเหมืองทองอัครา ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าปรับมากกว่า 3-4 หมื่นล้านบาท

“พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ที่โชคดีมาก ทำอะไรพลาดก็อ้างโควิด-19ได้ทุกเรื่อง แต่ความโชคดีของท่าน เป็นความโชคร้ายของชาวบ้าน”

เสรีพิสุทธิ์ จี้ปมบ่อนการพนัน

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ได้อภิปรายในประเด็นของบ่อนการพนันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยระบุว่า รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ ได้มีการปล่อยปละละเลย ให้มีบ่อยการพนันหลายพื้นที่ จนนำไปสู่การระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่ โดยชี้ประเด็นถึง

 • การจับกุมที่เกิดขึ้น เป็นการขอจับ ที่มีการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ และเจ้าของบ่อน เป็นการจัดฉาก ไม่มีการจับเจ้าของบ่อน มีเพียงการจับนักพนันเท่านั้น
 • เมื่อจับนักพนันแล้ว ค่าปรับรายละ 2,000 บาท ต่อคนนั้น เจ้าของบ่อนจะเป็นผู้ดูแล ซึ่งบ่อนใหญ่ 100 คน รวมค่าปรับแค่ 2 แสนบาท
 • มีการรับส่วย ระหว่างเจ้าหน้าที่ และเจ้าของบ่อน โดยระบุว่า มีบ่อนขนาดเล็กมากกว่า 200 แห่ง บ่อนขนาดใหญ่มีอยู่ราว 50 แห่ง ซึ่งมีการตกลงกับผู้มีอำนาจ ผู้การจังหวัด ผบ.ตร. และผู้มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายด้วย

ซึ่งในการอภิปราย พอ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ อ้างอิงถึงบ่อนพระราม 3, บ่อนที่ระยอง บ่อนที่พัทยา โดยระบุว่า ระดับผู้การฯ ก็ต้อง 50 ล้านบาท, ผู้บัญชาการภาค 2 150 ล้าน และตำรวจนครบาล 200 ล้านบาท

นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ยังได้เล่าถึงการจับกุมบ่อนประตูน้ำ และบ่อนลอยฟ้าเมื่อปี 2549 ก่อนยกคำพูดที่พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ ที่ระบุว่า 100 นายกฯ ก็แก้ปัญหาบ่อนไม่ได้

นายกฯ ลุกขึ้นชี้แจง

พล.อ. ประยุทธ์ ได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกอภิปรายมา โดยระบุว่า

 • เรื่องทุกอย่างที่มีการอภิปรายนั้น อยู่ในกระบวนการ ใครถูก-ผิด ว่ากันไปตามกระบวนการ มีการฟ้องร้อง และดำเนินคดี เป็นไปตามกติกาของกฎหมาย
 • บัญชีทรัพย์สินได้แจ้งเพิ่มเติมไปแล้ว ส่วนจะเปิดเผยเมื่อไหร่ เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีการรับผลประโยชน์นั้น ขอให้นำหลักฐาน พยานต่าง ๆ นำไปฟ้องร้องเข้าสู่กระบวนการต่อไป
 • กรณีการพนัน-บ่อน พล.อ.ประยุทธ์ระบุ ไม่สนับสนุน ต้องดำเนินการจัดการให้หมด ได้มีการสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการไปแล้ว และมีการสั่งย้ายผู้รับผิดชอบและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ว่ารู้เห็นหรือไม่ พร้อมสั่งลงโทษสถานหนัก
 • ยืนยันกวาดล้างทุกรูปแบบ โดยปี 2561-2563 จับกุมไปแล้ว 35,000-50,000 คดี มีผู้ต้องหากว่า 74,000-98,000 คน
 • ส่วนประเด็นผู้อยู่เบื้องหลัง ให้มีการดำเนินการสอบสวนกันต่อไป
 • ที่จับกุมไปแล้วก็มี เช่นที่ระยอง, จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, สมุทรปราการ บ่อนลอยฟ้า บ่อนไฮโล บ่อนแจ้งวัฒนะ บ่อนบางบัวทอง บ่นไก่ชนทุ่งเสี่ยง รวมถึงบ่อนการพนันออนไลน์
 • ยืนยัน ไม่เคยรับเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

สมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย ต่อประเด็นบ่อน-สนามมวยแพร่โควิด-19

นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายในประเด็นสนามมวยลุมพินี ที่ถือเป็นจุดที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ในรอบแรกเมื่อช่วงเดือน มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา โดยแม้ว่าจะมีข้อห้ามการจัดกิจกรรม แต่ก็ยังคงมีการจัดขึ้น โดยนายสมคิด อ้างถึง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ว่าเป็นเพื่อนของพล.อ.ประยุทธ์ พร้อมทั้งสอบถามเรื่องเงินรายได้จากการจัดมวยในครั้งนั้นด้วยว่า เป็นการเอาไปให้เตรียมทหารในรุ่นหรือไม่

นอกจากนี้ ยังได้ย้ำในประเด็นของบ่อนที่เป็นปัญหาอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นบ่อนพระราม 3 บ่อนระยอง ที่มีทั้งผู้เสียชีวิตและเกิดการระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่

นายกฯ ชี้แจง ระบุ ไม่มีการรับผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียว

พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลุกขึ้นชี้แจงในประเด็นของนายสมคิดว่า รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามอบายมุขมาโดยตลอด และเพิ่มความเข้มข้นขึ้น ซึ่งมีรายงานการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันทุกเดือน ส่วนคดีบ่อนพระราม3 นั้น มีการดำเนินคดีไปแล้วกับผู้ต้องหา 22ราย ในบางคดีได้มีคำพิพากษาไปแล้ว และบางคดียังคงอยู่ในชั้นของอัยการ

อมรรัตน์ พรรคก้าวไกล ชี้ประเด็นเลี่ยงภาษี-บ้านพักนายกฯ

นางอมรรัตน์ โชคปมิตต์กุล พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษี, การรับผลประโยชน์อื่นใดที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด และการปกปิดข้อมูลส่วนตัว เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ โดยกล่าวถึงการใช้บ้านพักทหารและงบประมาณกองทัพเป็นเซฟเฮ้าท์ ว่า

 • พล.อ.ประยุทธ์ แจ้งต่อ ป.ป.ช. ปี 57 ว่าพักอยู่ที่บ้านในซอยร่วมมิตร ย่านพหลโยธิน ทั้งที่จริง ๆ พักอยู่ที่บ้านพักในกรมทหารราบที่ 1
 • ในขณะที่ในหนังสือ ลับลวงพรางฯ ระบุว่า พักอยู่ในเซฟเฮ้าท์เลขที่ 702 ที่เป็นทั้งบ้านพัก มีห้องประชุมลับ ห้องรับรอง ห้องจัดเลี้ยง พร้อมระบบประชุมทางไกล
 • ซึ่งในบ้านพักของหลวงดังกล่าวนั้น มีค่าไฟ-ค่าบำรุงต่าง ๆ รวมถึงตัวบ้านถือว่าเป็นภาษีของประชาชน และเกินกว่า 3 พันบาท ถือว่าเป็นการรับประโยชน์อื่นใด เกิน 3 พันบาท ขัดกฎหมาย ป.ป.ช.
 • จากประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับข้างต้น คาดว่าเกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน ดังนั้นถือเป็นรายได้ตามกฎหมาย จึงต้องยื่นคำนวณภาษี ภงด.90

ซึ่งจากในประเด็นนี้ ทางนางอมรรัตน์ ได้ตั้งประเด็นว่า การไม่ยื่นคำนวณภาษี จึงมีความผิดฐานหนีภาษี และมีการทำผิดมากว่า 6 ปีแล้ว

วิษณุ แจงปมบ้านพักนายกฯ

ในประเด็นที่นางอมรรัตน์ โชคปมิตต์กุล ได้อภิปรายนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลุกขึ้นชี้แจง โดยระบุว่า หลายๆ เรื่องอยู่ในการพิจารณาขององค์การต่าง ๆ อยู่แล้ว และในรายละเอียดได้ให้นายวิษณุ เครืองาม ชี้แจงแทน โดยนายวิษณุ ได้ระบุว่า

สำหรับกรณีบ้านพักนั้น ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่บ้านหลวง ใช้รถหลวง เติมน้ำมันหลวง ไฟฟ้าหลวงนั้น การอ้างถึงประมวลรัษฎากร มาตรที่ 42 นั้นถูกต้อง แต่ต้องดูถึง อนุมาตรา 6 ด้วย ซึ่งมีระบุไว้ชัดเจนว่า เงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้เป็นค่าเช่าบ้าน หรือเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าการได้อยู่บ้านที่ทางราชการให้อยู่ โดยไม่เสียค่าเช่านั้น ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมิน

เพื่อให้ข้าราชการที่อยู่บ้านหลวง หรือใช้รถหลวง มีความเข้าใจตรงกัน ซึ่งค่าน้ำ ค่าไฟเป็นส่วนหนึ่งที่คำนวณได้จากการอยู่บ้านหลวง

ธีรัจชัย พันธุมาศ พรรคก้าวไกล ปมคดีบอส อยู่วิทยา

นายธีรัจชัย พันธุมาศ พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นอภิปรายในประเด็นที่ระบุว่า มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ในคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา เมื่อปี 2555 ทำให้มีการยื้อคดีจนสิ้นสุดอายุความนั้น นายธีรัจชัย ได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้ว่า

 • การตั้งกรรมาธิการ กฎหมายฯ ของ สนช. ล้วนแล้วแต่มีความใกล้ชิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตรทั้งสิ้น
 • มีการยื่นร้องขอความเป็นธรรมนับ 10 ครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนมาร้องต่อ กมธ. กฎหมายชุดดังกล่าว ในประเด็นการไม่นำคำให้การของ พ.ต.ท.ธนสิทธิ์ แตงจั่น ที่ได้เปลี่ยนความเร็วจาก 177 กม./ชม. เป็น 79.23 กม./ชม.
 • ซึ่งในภายหลังมีการนำพยานใหม่มาสอบเพิ่ม แต่กลับไม่นำ พ.ต.ท.ธนสิทธิ์ แตงจั่น มาสอบแต่อย่างใด
 • มีการเพิ่มพยานใหม่ นำไปสู่การเปลี่ยนความเร็วรถ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ระบุว่า ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ เป็นผู้ที่ขับรถโดยประมาท ตัดหน้านายวรยุทธ
 • หลังจากนั้นมีการสั่งย้าย พล.ต.ต. อภิชาต สุริบุญญา ผู้ที่ได้ดำเนินเรื่องในการขอหมายแดงกับทาง Interpol ในการออกหมายจับนายวรยุทธ เข้ากรุ โดยที่ประชุมกตร. ซึ่งมีพล.อ.ประวิตร เป็นประธาน
 • ในท้ายที่สุด มีการโยกย้ายอัยการและรองอัยการสูงสุด และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอัยการสูงสุดชุดใหม่ โดยมาจากวุฒิสภา 250 คน ในสมัยของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนำไปสู่การไม่มีความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้อง

นายกฯ คดีบอส อยู่วิทยา เร่งนำเข้ากระบวนการยุติธรรม

ในประเด็นดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่น่าเศร้า และเป็นการทำลายความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งตนเองก็รับไม่ได้เช่นกัน

ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยนายวิชา มหาคุณ และได้มีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบทุก 10 วัน ซึ่งได้มีการเร่งรัดคดีให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเร่งด่วน ต้องเอาตัวผุ้ทำความผิดมาลงโทษให้ได้ โดยอินเตอร์โพล ได้มีอาการออกหมายแดงไปแล้วตั้งแต่ 30 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

จตุพร นำขบวนไทยไม่ทนไปทำเนียบ ก่อนประกาศยุติการชุมนุมที่แยกนางเลิ้ง

จตุพร นำขบวนไทยไม่ทนไปทำเนียบ ก่อนประกาศยุติการชุมนุมที่แยกนางเลิ้ง

ระบุ สถานการณ์​วันนี้ยังไม่พร้อมที่จะใช้แผน "ฟ้าทลายโจร" พร้อมนัดหมายอีกครั้งในวันที่ 26 มิ.ย.64

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่3 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง ประชามติ ด้วยมติเสียง ข้างมาก 611 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 2

สภาเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 270 เสียง

สภาเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 270 เสียง

ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประชุมสภา พิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

ประชุมสภา พิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

วันนี้ (9 มิ.ย.64) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้แก้ปัญหาและฟื้นฟู สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สภาโหวตผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 วาระแรก 269 เสียง

สภาโหวตผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 วาระแรก 269 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 การลงมติมี ส.ส. จำนวนผู้ลงมติ 472 คน เห็นด้วย 269 คน ไม่เห็นด้วย 201 คน งดออกเสียง 2 คน

‘บิ๊กตู่’ ท้า ‘ทักษิณ’ ให้กลับมา หากแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ภายใน 6 เดือน

‘บิ๊กตู่’ ท้า ‘ทักษิณ’ ให้กลับมา หากแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ภายใน 6 เดือน

วานนี้ 'ทักษิณ' ได้ร่วมพูดคุยในคลับเฮ้าส์ ระบุหากได้กลับไปเป็นนายกฯ จะใช้เวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย ประชุมสภา

ศาลรธน. วินิจฉัย ธรรมนัส ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. , รมต.

ศาลรธน. วินิจฉัย ธรรมนัส ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. , รมต.

เนื่องจากศาลรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย

[นิด้าโพลล์] สำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง พบ 30% หาผู้เหมาะสมเป็นนายก ฯไม่ได้

[นิด้าโพลล์] สำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง พบ 30% หาผู้เหมาะสมเป็นนายก ฯไม่ได้

ในขณะนี้ที่คะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์, คุณหญิงสุดารัตน์ และนายพิธา พบคะแนนนิยมลดลง