บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมดอายุ

สรุปความเคลื่อนไหว กรณี ‘บัตรคนจน’ กำลังจะ ‘หมดอายุ’ 30 ก.ย. 2562 นี้

สืบเนื่องจาก ‘โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ หรือ ‘บัตรคนจน’ สำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2562 ความคืบหน้าในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง…

Home / NEWS / สรุปความเคลื่อนไหว กรณี ‘บัตรคนจน’ กำลังจะ ‘หมดอายุ’ 30 ก.ย. 2562 นี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • [อัพเดท 12 มิ.ย. 2562] กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สืบเนื่องจาก ‘โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ หรือ ‘บัตรคนจน’ สำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2562 ความคืบหน้าในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สรุปได้ดังนี้ 

1. กระทรวงการคลังยืนยันว่า ยังมีเงินแจกไปจนถึงเดือน ก.ย. 62 ตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ประมาณ 1,400-1,600 ล้านบาท

2. การขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการฯ จากเดือน ก.ย. ออกไปถึงเดือน ธ.ค. ยังเป็นแค่แนวคิด รวมทั้งเรื่องการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการฯ ให้กับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งด้วย

3. ทั้งนี้กระทรวงการคลังกำลังจัดทำแผนงานโครงการบัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ เสนอให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ไตรมาสสุดท้ายปีนี้ และเริ่มให้ความช่วยเหลือได้ต้นปี 63 เป็นต้นไป

4. โดยสาระสำคัญจะปรับหลักเกณฑ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ให้ใช้รายได้ทั้งครัวเรือนประจำปีมาเป็นตัวชี้วัดแทนรายได้ของบุคคล เพื่อความรัดกุมยิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้คนที่มีรายได้สูงเข้ามาสวมสิทธิถือบัตร จากเดิมที่ให้หนึ่งคนต้องมีรายได้หรือทรัพย์สินไม่เกิน 1 แสนบาท แต่เกณฑ์ใหม่จะวัดรายได้ทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มารวมกัน เช่น ถ้าครอบครัวมี 4 คนก็อาจวัดรายได้ครัวเรือนที่ 4 แสนบาท

5. การปรับหลักเกณฑ์เปิดรับลงทะเบียนใหม่เช่นนี้ จะทำให้มีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดลงไปถึง 1 ใน 3 จากปัจจุบันที่ได้รับสิทธิ 14.5 ล้านคน ลดเหลือเพียงไม่ถึง 10 ล้านคน ทำให้รัฐสามารถนำงบประมาณไปใช้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

6. วงเงินที่เตรียมใช้ในโครงการบัตรสวัสดิการรอบใหม่ กระทรวงการคลังได้ทำเรื่องบรรจุในงบประมาณประจำปี 63 ไปแล้วประมาณ 4 หมื่นล้านบาท แต่ต้องรอการเปิดสภาพิจารณางบประมาณประจำปีก่อน โดยน่าจะเริ่มนำเงินไปใช้ได้อย่างเร็วต้นปีหน้า

7. ทั้งนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่และรัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคมนี้

X