ของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน ข่าวสดวันนี้ อาหารพื้นเมือง เครื่องบิน

ถึงคิวแบน เครื่องแกง อาหารพื้นเมือง ห้ามนำเครื่องบิน เริ่ม 23 มิ.ย. นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ กรมท่าอากาศยานจะเริ่มออกกฎห้ามนำอาหารพื้นเมือง เช่น แหนมเนือง, น้ำพริก, น้ำจิ้มที่บรรจุรวมอยู่ในชุดอาหาร 1 ถุง มีปริมาตรมากกว่า 100…

Home / NEWS / ถึงคิวแบน เครื่องแกง อาหารพื้นเมือง ห้ามนำเครื่องบิน เริ่ม 23 มิ.ย. นี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมท่าอากาศยาน ห้ามนำเครื่องแกง อาหารพื้นเมือง ขึ้นเครื่องบิน เริ่ม 23 มิ.ย.นี้
  • อนุญาตให้ นำเครื่องแกง อาหารพื้นเมือง โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
  • ระเบียบการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นบนห้องโดยสารเครื่องบิน พ.ศ.2562

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ กรมท่าอากาศยานจะเริ่มออกกฎห้ามนำอาหารพื้นเมือง เช่น แหนมเนือง, น้ำพริก, น้ำจิ้มที่บรรจุรวมอยู่ในชุดอาหาร 1 ถุง มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตรขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด หากจะนำกลับไปด้วยต้องทำการโหลดใต้เครื่องเท่านั้น

ซึ่งการออกมาตรการดังกล่าวก็เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นระเบียบฉบับใหม่ของ กพท.

โดยมีคำจำกัดความของประกาศดังกล่าว คือ การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562 จะรวมไปถึง อาหารจำพวกที่มีของเหลว เช่น ต้ม แกง น้ำพริก น้ำจิ้มต่างๆ น้ำเครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารที่อยู่ในซอสที่มี

รวมไปถึง มาสคารา ลิปสติกส์หรือลิปบาล์ม ที่มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตร หรือ ไม่มีปริมาตรระบุ ทั้งนี้หากจะนำกับด้วยต้องทำการขออนุญาตฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิดถึงจะสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้

ขณะที่นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เผยว่า เบื้องต้นได้ขอให้สนามบินทั้ง 28 แห่ง แจ้งข้อมูลไปยังสายการบินต่างๆ ให้ทำความเข้าใจและแจ้งเตือนผู้โดยสารแล้ว เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

X