กำไรค่ายา ค่ายา

พาณิชย์พบ โรงพยาบาล บวกกำไรค่ายา 16,000%

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเชิญโรงพยาบาลเอกชนหารือขอความร่วมมือปรับลดราคายาให้มีความเป็นธรรม ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังพบโรงพยาบาลร้อยละ 30 คิดค่ายาสูงเกินจริง โดยในจำนวนนี้มียา 150…

Home / NEWS / พาณิชย์พบ โรงพยาบาล บวกกำไรค่ายา 16,000%

ประเด็นน่าสนใจ

  • พบโรงพยาบาลร้อยละ 30 คิดค่ายาสูงเกินจริง
  • พบมียา 150 รายการ ที่โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาสูงกว่าราคาเฉลี่ยถึง 16,000%

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเชิญโรงพยาบาลเอกชนหารือขอความร่วมมือปรับลดราคายาให้มีความเป็นธรรม ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

หลังพบโรงพยาบาลร้อยละ 30 คิดค่ายาสูงเกินจริง โดยในจำนวนนี้มียา 150 รายการที่โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาสูงกว่าราคาเฉลี่ยถึง 16,000% ทั้งนี้ หลังการหารือจะให้เวลาปรับตัว 15 วัน ในการกำหนดค่ายาให้เป็นธรรมกับผู้บริโภค

โดยขณะนี้ยังมีโรงพยาบาล 52 แห่ง ส่งข้อมูลค่ายาคาดเคลื่อน ทางกรมได้ขอให้ส่งกลับมาใหม่ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ซึ่งจะครบกำหนดแจ้งราคายาตามกฎหมาย เชื่อว่าหลังจากนี้การคิดค่ายาจะมีความเป็นธรรมมากขึ้น