PM2.5 ปัญหาฝุ่นละออง ฝุ่นละออง โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ ประกาศหยุดเรียนทุกระดับชั้น จากปมปัญหาฝุ่นละออง

โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ประกาศหยุดเรียนทุกระดับชั้น จากปมปัญหาฝุ่นละออง แฟนเพจ โรงเรียนรุ่งอรุณ Roong Aroon school ซึ่งตั้งอยู่ที่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศหยุดเรียนทุกระดับชั้น โดยทางโรงเรียนให้เหตุผลว่า…

Home / NEWS / โรงเรียนรุ่งอรุณ ประกาศหยุดเรียนทุกระดับชั้น จากปมปัญหาฝุ่นละออง

โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ประกาศหยุดเรียนทุกระดับชั้น จากปมปัญหาฝุ่นละออง

แฟนเพจ โรงเรียนรุ่งอรุณ Roong Aroon school ซึ่งตั้งอยู่ที่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศหยุดเรียนทุกระดับชั้น โดยทางโรงเรียนให้เหตุผลว่า เนื่องจากทางโรงเรียนได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาฝุ่นละอองอีกครั้งหนึ่ง

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุกคนเป็นที่ตั้ง ได้ข้อสรุปว่าปัญหาสุขภาพในช่วงนี้ น่าจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุกช่วงอายุ ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะ “ปิดการเรียนการสอน” ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา วันพุธที่ ๒๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนอยู่แต่ในบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษในช่วงนี้ และงดกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ เป็นการลดการใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมาก

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างชื่นชมทางผู้บริหารโรงเรียน ในการตัดสิ้นใจประกาศปิดเรียนเพื่อเด็กๆ

ทั้งนี้ ทางกรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.ว่า

จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ในช่วงบ่ายอากาศลอยตัวได้ดีขึ้นเล็กน้อย ลมแรงขึ้น ไม่มีฝนตก ส่งผลให้สถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ 22 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากเวลา 12.00 น. โดย

• บริเวณ พื้นที่ริมถนน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 23 สถานี

• พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 12 สถานี

• คาดการณ์ในวันพรุ่งนี้ จากการพยากรณ์ และแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา “การลอยตัวของอากาศดีขึ้นเล็กน้อย มีลมพัดแรงขึ้น” ส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นละออง pm2.5 อาจเจือจางลงได้ กรมควบคุมมลพิษได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

– กทม. ล้างถนนทุกวันทุกสาย โดยวันที่ 22 ม.ค. ล้างถนน และฉีดละอองน้ำในอากาศ ที่เขตราชเทวี และเขตยานนาวา

– กรมการขนส่งทางบก ตรวจรถควันดำเกินค่ามาตรฐาน ของขสมก.ทั้งหมดประมาณ 2,000 คันลงตรวจที่อู่รถ 20 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปัจจุบันวันที่ 22 ม.ค . ตรวจได้ประมาณ 1,500 คัน

– บก.จร. ตั้งด่าน 16 จุด 1 จุดมีเจ้าหน้าที่ 6 นาย และเสริมเจ้าหน้าที่ในจุดที่การจราจรหนาแน่น เช่น ถนนบรมราชชนนี

– กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Standby ติดตามสภาพอากาศ เนื่องจากผลตรวจอากาศชั้นบนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายยังไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวง

– จ.สมุทรสาคร ในช่วงบ่ายวันนี้ ผวจ. นัดประชุมด่วน แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5

X