การท่องเที่ยว ข่าวสดวันนี้ คอร์สสอนภาษาต่างประเทศ

ก.แรงงาน เปิดคอร์สสอนภาษาต่างประเทศ หวังหนุนการท่องเที่ยว

กระทรวงแรงงาน เปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เร่งเพิ่มทักษะด้านภาษาแก่กลุ่มแรงงานทั่วประเทศ หวังช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งแรงงานไทยขาดทักษะด้านภาษาเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะแรงงานด้านการค้าการขนส่งระหว่างประเทศ…

Home / NEWS / ก.แรงงาน เปิดคอร์สสอนภาษาต่างประเทศ หวังหนุนการท่องเที่ยว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงแรงงาน เปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาในกลุ่มอาเซียน แก่แรงงานกลุ่มต่างๆ และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • สามารถเรียนออนไลน์ได้ ผ่านเว็บไซด์ www.dsd.go.th
  • หน่วยงานมุ่งหวังว่า การฝึกอบรมจะสร้างโอกาสในการมีงานทำ เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น

กระทรวงแรงงาน เปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เร่งเพิ่มทักษะด้านภาษาแก่กลุ่มแรงงานทั่วประเทศ หวังช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งแรงงานไทยขาดทักษะด้านภาษาเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะแรงงานด้านการค้าการขนส่งระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว

เพื่อให้แรงงานมีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสในการมีงานทำ เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น จึงได้มอบหมายให้สำนักงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาในกลุ่มอาเซียน แก่แรงงานกลุ่มต่างๆ และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โดยในเดือนมิถุนายนนี้ หน่วยงานในสังกัดได้ประกาศรับสมัครฝึกอบรม อาทิ

  • สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาเกาหลี ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 สอบถามได้ที่เบอร์ (044) 634-608 ถึง 9
  • สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จะเปิดหลักสูตรอบรม ภาษาจีนกลางเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 24-21 มิถุนายน 2562 และภาษามาลยู เพื่อการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร (074)723-763
  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรระยะเวลา 30 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมด้านภาษาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว 3,433 คน แยกเป็น ภาษาเกาหลี 984 คน ภาษาจีน 477 คน ภาษาญี่ปุ่น 74 คน และภาษาอังกฤษ 1,898 คน

สำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ แต่ไม่สะดวกเดินทาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดโปรแกรมพิเศษ เพื่อให้เข้าไปชมและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซด์ www.dsd.go.th เลือกเมนู online training มีหลักสูตรภาษาต่างประเทศมากมาย เช่น ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และ ภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4