คลองข่า จันทบุรี น้ำเน่า น้ำเน่าเสีย

เตรียมขุดลอกคลองข่าตอนบน หลังพบน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

กรมชลประทานชี้แจงกรณี มีราษฎรจันทนิมิตร้องเรียนว่า น้ำในคลองหลังประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบน หมู่ที่ 3 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประสบปัญหาน้ำแห้งขอดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก จึงส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของราษฎรในพื้นที่ นั้น นายสุชาติ เจริญศรี…

Home / NEWS / เตรียมขุดลอกคลองข่าตอนบน หลังพบน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

ประเด็นน่าสนใจ

  • น้ำในคลองหลังประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบน ส่งกลิ่นเหม็น ปลาตาย
  • ปัญหาน้ำเน่าเสียเกิดจาก มีสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำเป็นจำนวนมาก
  • เตรียมแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการขุดลอกคลอง

กรมชลประทานชี้แจงกรณี มีราษฎรจันทนิมิตร้องเรียนว่า น้ำในคลองหลังประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบน หมู่ที่ 3 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประสบปัญหาน้ำแห้งขอดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก จึงส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของราษฎรในพื้นที่ นั้น

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย พบว่าในคลองมีสิ่งปฏิกูลหรือขยะกีดขวางทางน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับลำคลองมีสภาพตื้นเขิน ส่งผลให้น้ำไหลได้ไม่สะดวกมากนัก ทำให้เกิดปลาตายและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ

ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรี ได้ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำคลองข่าทั้ง 3 บาน ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อช่วยระบายน้ำที่เน่าเสียให้ไหลออกสู่ทะเล และให้น้ำเค็มไหลเวียนเข้ามาช่วยชะล้างน้ำที่เน่าเสียออกจากลำคลอง โดยกำหนดให้เปิดประตูระบายน้ำทุกวัน คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 1-2 วัน จะช่วยให้สภาพน้ำในคลองหลังประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบนมีสภาพดีขึ้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โครงการชลประทานจันทบุรีได้เตรียมหารือกับทางเทศบาลเมืองจันทนิมิต รวมทั้งผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าว และร่วมกันกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะที่ขวางทางน้ำออกให้หมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียขึ้นมาอีกในอนาคต จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวรริมคลองข่าตลอดทั้งสาย ให้ช่วยกันรณรงค์งดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะลงในคลองด้วย

X