ค่าอาหารกลางวันเด็ก เด็กนักเรียน

ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มเงิน ค่าอาหารกลางวันเด็ก เป็น 21 บาท

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการของการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเพิ่มอีกร้อยละ 5 เป็น อัตรา 21 บาท ในปีงบประมาณปี 2565 เป็นต้นไป

Home / NEWS / ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มเงิน ค่าอาหารกลางวันเด็ก เป็น 21 บาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการของการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเพิ่มอีกร้อยละ 5 เป็น อัตรา 21 บาท ในปีงบประมาณปี 2565 เป็นต้นไป
  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งบประมาณทั้งสิ้น 25,436,304,000 ล้านบาท
  • แบ่งอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 23,561,921,200 ล้านบาท

วานนี้ (9 ก.พ.64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการของการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเพิ่มอีกร้อยละ 5 เป็น อัตรา 21 บาท ในปีงบประมาณปี 2565 เป็นต้นไป สำหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีจำนวนโรงเรียน 49,861 โรงเรียน และจำนวนนักเรียน 5,894,420 คน งบประมาณทั้งสิ้น 25,436,304,000 ล้านบาท

โดยจะแบ่งอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 23,561,921,200 ล้านบาท และจัดสรรให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนเอกชนอีก 1,874,382,800 บาท

X