ปิยบุตร แสงกนกกุล ร้องเรียน ส.ส.ถือหุ้นสื่อ

จัดลำดับความเสี่ยง 41 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ปมร้องเรียน “ถือหุ้นสื่อ”

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้ร้องเรียนเรื่อง 41 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และได้มีการเปิดเผยเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลให้แก่สาธารณะ
  • ทีมงาน MThai News ได้ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งหมด ก่อนนำมาวิเคราะห์ จัดเรียงลำดับความเสี่ยงไว้
  • ส.ส. ชื่อดังหลายท่าน “คาดว่า” น่าจะหลุดจากประเด็นดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีความเกี่ยวข้อง

หลังจากที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้กล่าวถึงประเด็น กรณี 41 ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลถือหุ้นสื่อ ที่ได้มีการร้องเรียนต่อนายชวน หลีกภัย ไปก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งได้มีการเปิดเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยเอกสารที่ทางพรรคอนาคตใหม่ได้เปิดเผยออกมานั้น ทางทีมงาน MThai News จึงได้นำเอกสารมาตรวจสอบเพิ่มเติม ทั้ง 41 คน เพื่อทำประเมินความเสี่ยงในกิจการที่คาดว่า น่าจะเข้าข่ายความผิดตามพรรคอนาคตใหม่ได้ทำการยื่นเรื่องไป อ้างอิงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รู้จักวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท

ในการจัดตั้งบริษัทนั้น จะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อประกอบกิจการต่างๆ โดยปรกติแล้ว ในการจดจัดตั้งบริษัทส่วนใหญ่เพื่อทำธุรกิจนั้น หลายแห่งจะเลือกตัวอย่างวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ มีแบบสำเร็จรูปไว้ให้เลือกอยู่ 5 แบบด้วยกัน คือ

  1. แบบ ว. 1 สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพาณิชยกรรม
  2. แบบ ว. 2 สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการ
  3. แบบ ว. 3 สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประกอบอุตสาหกรรม-หัตถกรรม
  4. แบบ ว. 4 สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประกอบเกษตรกรรรม
  5. แบบ ว. 5 สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจสำนักงาน

ผลการจัดเรียงความเสี่ยง 41 ส.ส. ฝั่งรัฐบาล ปมถือหุ้นสื่อฯ

จากการตรวจสอบเอกสารที่ทางพรรคอนาคตใหม่ได้เผยแพร่นั้น มีเอกสารที่เป็นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งทางทีมงานเอ็มไทยได้ตรวจสอบ คัดแยก ตามประเภทวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท ของ ส.ส. ทั้ง 41 ราย และได้ทำการคัดแยก แบ่งตามระดับความเสี่ยงพบว่า

กลุ่มที่เสี่ยงน้อยที่สุดจะเป็นกลุ่มที่จดวัตถุประสงค์ ประกอบการค้า – หนังสือพิมพ์ หรือ หนังสือ , และกลุ่มที่จดวัตถุประสงค์เป็นเพื่อ ประกอบการค้ากระดาษ – หนังสือพิมพ์ ซึ่งในกลุ่มนี้มี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ รวมอยู่ด้วย

รองลงมาจะเป็น กลุ่มที่จดวัตถุประสงค์เพื่อ ประกอบกิจการจัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ นั่นเอง

กลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงขึ้นเนื่องจาก ประกอบกิจการโรงพิมพ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิมพ์และสื่อโดยตรงมากกว่า 2 กลุ่มแรก

ตารางแสดงรายชื่อ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกร้องเรียน ปมถือหุ้นสื่อ แบ่งตามระดับความเสี่ยงของธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อฯ
ตารางแสดงรายชื่อ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคร่วมอื่นๆ ที่ถูกร้องเรียน ปมถือหุ้นสื่อ แบ่งตามระดับความเสี่ยงของธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อฯ

*** หมายเหตุ ***

การประเมินนี้ ทางทีมงาน MThai News ประเมินโดยอ้างอิงเอกสารของการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ทางพรรคอนาคตใหม่ได้มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ รวมกับแนวคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น ผลจากการประเมินนี้ จึงมิใช่คำตัดสินของผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

รู้จัก วัตถุประสงค์ “ประกอบการค้า” หนังสือพิมพ์

วัตถุประสงค์ในข้อนี้ เป็นไปตามแบบ ว. 1 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับบริษัทที่จดจัดตั้งเพื่อประกอบพาณิชยกรรม นั่นเอง โดยอยู่ในข้อที่ 17 ของแบบ ว. 1

วัตถุประสงค์ของบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ที่คาดว่า ใช้แบบ ว. 1 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นตัวอย่างสำหรับจดทะเบียนบริษัท

ซึ่งในวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนการค้าว่า “ประกอบการค้า” กระดาษ แบบเรียน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เหล่านี้ อธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายคือ การซื้อมา-ขายไป เช่นการรับหนังสือพิมพ์มาขาย ตามแบบเดียวกับร้านขายของชำ, รับหนังสือมาขาย ซึ่งในกรณีนี้ อาจจะเรียกได้ว่า “มิได้เป็นถือหุ้นสื่อหรือกิจการหนังสือพิมพ์” ตาม รธน. มาตรา 98 แต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ “จัดเก็บสถิติ จัดพิมพ์ข้อมูล”

สำหรับวัตถุประสงค์ในข้อนี้ เป็นอีกตามแบบ ว. 2 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อใช้สำหรับบริษัทที่ต้องการจดจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจบริการ

หนึ่งใน วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของบริษัท เทพวนา จํากัด ที่มีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ถือหุ้นอยู่

ซึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในข้อนี้ มีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดพิมพ์สื่อ หรือ เอกสารต่างๆ ขึ้นมาอีกเล็กน้อย ทำให้มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นมาจาก การประกอบการค้า หนังสือพิมพ์ในข้อที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ บริษัท “ประกอบกิจการโรงพิมพ์”

สำหรับวัตถุประสงค์ในข้อนี้ เป็นวัตถุประสงค์ที่อ้างตามแบบ ว.3 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการจดทะเบียนบริษัทเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ซึ่งในข้อนี้ มีระดับความเกี่ยวข้องกับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ หรือหนังสือต่างๆ สูงขึ้น จึงถือว่ามีความเสี่ยงอยู่

วัตถุประสงค์ อื่นๆ

โดยในการตรวจสอบเอกสารพบว่า ยังมีบางบริษัทที่มีการจดจัดตั้งในรูปแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ เช่น บริษัทที่มีนายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐถือหุ้นอยู่ ที่มีระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ข้อที่ 27 ว่า

ประกอบกิจการให้บริการสื่อสารมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ

ซึ่งในประเด็นนี้ ดูจะมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ทำให้อาจจะมีความผิดตาม รธน. มาตรา 98 ได้

วัตถุประสงค์ของนายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐถือหุ้นอยู่

หรืออีกหนึ่งรายคือ นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ที่มีหุ้นอยู่ในบริษัทที่ได้มีการระบุวัตถุประสงค์ว่า มีการให้บริการกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

รธน. ปี 60 มาตรา 98

ตาม รัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 98 ได้กำหนดลักษณะบุคคลต้องห้าม มิให้มีสิทธิ์รับเรื่องตั้งเป็น ส.ส. โดยมีกำหนดไว้ทั้งหมด 18 ข้อด้วยกัน โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนนั้นเป็น ข้อที่ 3 คือ

มาตรา 98
บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

…….

(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ

…….


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ผู้ปกครองร้อง ศธ.จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนคืนค่าเทอมไม่เป็นธรรม

ผู้ปกครองร้อง ศธ.จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนคืนค่าเทอมไม่เป็นธรรม

วันนี้ (16 ก.ย. 64) กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านบางบัวทอง ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (ศธจ.นบ.) เพื่อขอความเป็นธรรมในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเป็นจริง โดยมีนางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับหนังสือ โดยตัวแทนผู้ปกครอง…

อัยการนัดฟังคำสั่ง “ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ” คดี ม.116

อัยการนัดฟังคำสั่ง “ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ” คดี ม.116

ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ ได้เดินทางมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวน สน.พญาไท ตามที่พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีพร้อมความเห็นสมควรฟ้องส่งให้พนักงานอัยการ

“ถาวร” ชี้ “ธนาธร-ปิยบุตร” อยู่เบื้องหลังม็อบราษฎร หวังล้มสถาบัน

“ถาวร” ชี้ “ธนาธร-ปิยบุตร” อยู่เบื้องหลังม็อบราษฎร หวังล้มสถาบัน

'ถาวร เสนเนียม' แถลงข่าวเรื่องจุดยืนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของตนเอง ยืนยันว่าม็อบมีผู้อยู่เบื้องหลัง โดยใช้เด็กเป็นเครื่องมือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมีเป้าหมายล้มสถาบัน

“ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ” รับทราบข้อหา ม.116 ยันไม่เคยทำผิด

“ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ” รับทราบข้อหา ม.116 ยันไม่เคยทำผิด

"ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ" รับทราบข้อหาผิด ม.116 ยันไม่เคยทำผิด เชื่อป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง ปิยบุตร ถาม อดีตพระพุทธะอิสระ “ ได้พรอันใดมาถึงแจ้งข้อกล่าวหาในครั้งนี้ “

รับฟ้อง ธนาธร – พิธา – ปิยบุตร และพวก จัดแฟลชม็อบ เมื่อ ธ.ค.62

รับฟ้อง ธนาธร – พิธา – ปิยบุตร และพวก จัดแฟลชม็อบ เมื่อ ธ.ค.62

อัยการสั่งฟ้องคดี ธนาธร, พิธา, ปิยบุตร, พรรณิการ์ และไพรัฎฐโชติก์ ในกรณีการจัดการชุมนุมบริเวณสกายวอล์ค แยกปทุมวัน เมื่อธ.ค. 62

ศาล รธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย 64 ส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ วันนี้

ศาล รธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย 64 ส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ วันนี้

วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย ปมส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ เวลา 15.00 น.

ศาล รธน. นัดลงมติ-อ่านคำวินิจฉัย 64 ส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ

ศาล รธน. นัดลงมติ-อ่านคำวินิจฉัย 64 ส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ

ก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล กรณีถือหุ้นสื่อฯ

“ปิยบุตร” ไม่เห็นด้วย ศาล รธน. ไม่เปิดไต่สวนคดีเงินกู้พรรค

“ปิยบุตร” ไม่เห็นด้วย ศาล รธน. ไม่เปิดไต่สวนคดีเงินกู้พรรค

ที่อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยจะไม่เปิดให้มีการไต่สวนตามคำร้องของพรรคอนาคตใหม่ ว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเมื่อวานนี้ (5 ก.พ.) ไม่อนุญาตให้มีการไต่สวนพยานในคดีที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร…

ปิยบุตรโพสต์ ขอทำทุกวันเสมือนเป็นวันสุดท้าย ก่อนถึงวันตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่

ปิยบุตรโพสต์ ขอทำทุกวันเสมือนเป็นวันสุดท้าย ก่อนถึงวันตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์เฟชบุ๊ก กล่าวถึงความมั่นใจว่าพรรคจะไม่ถูกยุบ และทำทุกวันให้เสมือนเป็นวันสุดท้าย โดยระบุว่าจนกระทั่งถึงวันนี้ ผมยังมั่นใจว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ถูกยุบ เพราะ ไม่ว่าจะพิจารณาจากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ไม่มีเหตุตามกฎหมายใดเลยที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราใด ข้อใด…

X