กกต ค่าใช้จ่ายหาเสียง เลือกตั้ง

กกต.จี้ ส.ส.-พรรคการเมือง แจงค่าใช้จ่ายหาเสียง ไม่ยื่นโทษหนักคุก 2ปี

วันนี้ (12 มิ.ย.62) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัคร และหัวหน้าพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พศ. 2561 มาตรา 67 กำหนดให้ภายใน…

Home / NEWS / กกต.จี้ ส.ส.-พรรคการเมือง แจงค่าใช้จ่ายหาเสียง ไม่ยื่นโทษหนักคุก 2ปี

ประเด็นน่าสนใจ

  • กกต. เร่งให้ ส.ส. และพรรคการเมือง แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการหาเสียง ก่อนวันที่ 24 มิ.ย.62
  • หาก ส.ส. และพรรคการเมือง ไม่ยื่นชี้แจงตามวันที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนการเลือกตั้ง

วันนี้ (12 มิ.ย.62) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัคร และหัวหน้าพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พศ. 2561 มาตรา 67 กำหนดให้ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ สำนักกิจการพรรคการเมือง ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หากผู้สมัคร ส.ส. แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมือง ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะส่งให้ศาลสั่งเพิกถอนเลือกตั้ง ของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี