บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคมนี้

กระทรวงการคลังขยายเวลา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคมนี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ…

Home / NEWS / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคมนี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน เดิมมีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2562
  • ก่อนหน้านี้การขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียวแนวคิด เนื่องจากต้องเสนอแผนงานทั้งหมดให้กับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ และเสนอต่อรัฐบาลใหม่เพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าจะเดินหน้าหรือไม่
  • ล่าสุดกระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาโครงการฯ ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคมนี้

กระทรวงการคลังขยายเวลา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคมนี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน เป็นสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคมนี้ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 14 ล้าน 5 แสนคน ยังได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพขั้นพื้นฐานต่อไปเหมือนเดิม สำหรับสวัสดิการพื้นฐานที่ได้รับ ประกอบด้วย วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

สวัสดิการค่าเดินทาง ทั้งค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ส่วนสวัสดิการที่มีให้เพิ่มเติม เช่น การเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้า เป็นคนละ 500 บาท จะสิ้นสุดเดือนนี้ วงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้พิการเดือนละ 200 บาท วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า วงเงินสำหรับช่วยค่าเช่าบ้าน จะสิ้นสุดเดือนกันยายนตามกำหนดเดิม ไม่มีขยายเวลาให้

เพราะต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่มาเป็นผู้พิจารณาว่า ควรจะให้การช่วยเหลือต่อ หรือปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือใหม่ ๆ พร้อมกับการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่หรือไม่

X