รถไฟฟ้าสายสีเขียว

กทม. ประกาศเลื่อน เก็บค่าโดยสาร ‘รถไฟฟ้าสายสีเขียว’

ก่อนหน้านี้มีประกาศจาก กทม. เรื่องการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว อัตราไม่เกิน 104 บาทตลอดสาย เริ่ม 16 ก.พ.64

Home / NEWS / กทม. ประกาศเลื่อน เก็บค่าโดยสาร ‘รถไฟฟ้าสายสีเขียว’

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้มีประกาศจาก กทม. เรื่องการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว อัตราไม่เกิน 104 บาทตลอดสาย เริ่ม 16 ก.พ.64
  • ต่อมามีหลายๆฝ่ายออกมาท้วงติงถึงอัตราค่าโดยสารดังกล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้
  • ล่าสุดทาง กทม. ได้ออกประกาศเลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารตามประกาศดังกล่าวออกไปก่อน

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยระบุว่าตามที่ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 15 ม.ค.2564 จัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในอัตราไม่เกิน 104 บาทตลอดสายตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2564 เป็นต้นไป นั้น

ทาง กรุงเทพมหานคร ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พิจารณาทบทวนอัตราค่าโดยสารต่ำประกาศโดยให้คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาระของก็ทำมอให้เกิดความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19โดยร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการกับสภากรุงเทพมหานครเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 จึงให้เลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารตามประกาศดังกล่าวออกไปก่อน

X