กรมการค้าภายใน น้ำมันปาล์มขวด ราคาน้ำมันปาล์ม

กรมการค้าภายใน แจง ไม่ได้สั่งห้างปรับราคา ‘น้ำมันปาล์มขวด’ สูงขึ้น แค่ขอความร่วมมือกำหนดราคาให้สอดคล้องกับต้นทุน

14 มิ.ย. 2562 – นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่ากรมการค้าภายในห้ามโปรโมชั่นด้วยการลดราคาน้ำมันบรรจุขวด และกำหนดราคาที่เหมาะสมที่ 34 ถึง 36 บาทต่อลิตร และนำตราสัญลักษณ์ของกรมการค้าภายในแสดงไว้ด้วยว่า ในเรื่องนี้กรมการค้าภายในได้มีการเชิญผู้ประกอบการมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาปาล์ม…

Home / NEWS / กรมการค้าภายใน แจง ไม่ได้สั่งห้างปรับราคา ‘น้ำมันปาล์มขวด’ สูงขึ้น แค่ขอความร่วมมือกำหนดราคาให้สอดคล้องกับต้นทุน

ประเด็นน่าสนใจ

  • โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพห้างค้าปลีกแห่งหนึ่ง ติดป้ายปรับราคาน้ำมันปาล์มขวด จาก 24 บาท เป็น 34 บาท โดยระบุว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรมการค้าภายใน
  • โดยก่อนหน้านี้ กรมการค้าภายในได้หารือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ให้เลิกจัดโปรโมชั่นน้ำมันปาล์มบรรจุขวด เพราะจะทำให้ราคาผลปาล์มสด และน้ำมันปาล์มดิบ ลดลง ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน
  • โดยราคาขายปกติควรอยู่ที่ขวดละ  ละ 34-36 บาท (1 ลิตร) จากราคาโปรโมชั่น  24-25 บาท
  • ซึ่งหากผู้ประกอบไม่ให้ความร่วมมือ จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2562 ฐานขายสินค้าขาดทุนต่อเนื่อง
  • อย่างไรก็ดี ล่าสุดอธิบดีกรมการค้าภายในออกมาชี้แจงว่า ไม่ได้มีคำสั่งให้ห้างปรับราคาน้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้น เป็นแต่เพียงการขอความร่วมมือกำหนดราคาให้สอดคล้องกับต้นทุน

14 มิ.ย. 2562 – นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่ากรมการค้าภายในห้ามโปรโมชั่นด้วยการลดราคาน้ำมันบรรจุขวด และกำหนดราคาที่เหมาะสมที่ 34 ถึง 36 บาทต่อลิตร และนำตราสัญลักษณ์ของกรมการค้าภายในแสดงไว้ด้วยว่า

ในเรื่องนี้กรมการค้าภายในได้มีการเชิญผู้ประกอบการมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาปาล์ม ซึ่งปีนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติราคาผลปาล์มตกต่ำอย่างมากเพราะปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดไปผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ B20 เพื่อให้สถานการณ์ราคากลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ

จากเดิมราคาผลปาล์มเคยตกต่ำอยู่ที่ 1.60 – 1.80 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 3.20 – 3.40 บาท/กก. แล้ว และราคาปาล์มน้ำมันดิบ อยู่ที่ 19.50 ถึง 20.00 บาท/กก. หากคิดเป็นต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดจะอยู่ที่ประมาณ 32 – 35 บาท ดังนั้น จึงได้ขอความร่วมมือให้ทางห้างสรรพสินค้ากำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการดัมพ์ราคาขายต่ำกว่าทุน ซึ่งจะส่งผลสะท้อนไปยังราคาลูกปาล์มให้ตกลงซึ่งจะกลับมาเป็นปัญหาต่อชาวสวนปาล์มอีก

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากรมการค้าภายในไม่ได้มีคำสั่งให้ห้างปรับราคาน้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้นแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการขอความร่วมมือให้ห้างสรรพสินค้ากำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้คำนึงถึงผลกระทบต่อราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้เท่านั้น เพราะที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำมาเป็นระยะเวลานานแล้ว

X