กรมควบคุมโรค โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกระบาดหนัก เสียชีวิตแล้ว 43 ราย

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปี 2562 ครึ่งปี มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว 43 ราย จากผู้ป่วยทั้งสิ้น 28,785 ราย
  • ภาคกลางเสียชีวิตมากที่สุดคือ 19 ราย จากผู้ป่วย 10,303 ราย
  • ภาคอีสานเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 คือ 16 ราย จากผู้ป่วย 10,758 ราย

สถานการณ์ไข้เลือดออกกำลังระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อย โดยในครึ่งปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ เท่าตัวแล้ว ยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 เท่าตัว แม้ว่าจะเป็นเพียงตัวเลขแค่ครึ่งปีเท่านั้น

โดยในปี 2562 นี้ มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 28,785 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 43 ราย ซึ่งจากปีที่ผ่านมาคือ 2561 มีผู้เสียชีวิตเพียง 21 รายเท่านั้น โดยการกระจายตัวของโรคไข้เลือดออกนั้นพบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ 10,758 ราย รองลงมาคือในภาคกลาง 10,303 ราย

เด็ก 5-14 ปีเสียชีวิตสูงสุด

ในจำนวนผู้ป่วยเมื่อแยกตามช่วงอายุแล้ว จะพบว่า เด็กในช่วงวัย 5-14 ปี จะมีผู้ป่วยมากที่สุดคือ 11,965 ราย และยอดเสียชีวิตถึง 21 รายด้วยกัน รองลงมาจะเป็นวัย 15-34 ปี มีจำนวนผู้ป่วย 10,654 ราย เสียชีวิต 11 ราย

โดยปัจจัยเสี่ยงของผู้ที่เสียชีวิตนั้น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก, มีการซื้อยามารับประทานกินเองโดยไม่ไปพบแพทย์ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั้นจะเกิดจากการมีโรคประจำตัวร่วมด้วยเช่น ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจขาดเลือด เบาหวาน เป็นต้น

ก.สาธารณสุขลงนามร่วม 9 หน่วยงาน คุมยุงลาย 5 ปี

โดยจากสถานการณ์ข้างต้นทำให้ กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามร่วม 9 หน่วยงาน คือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นในสถานที่สำคัญๆ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน สถานที่ราชการ เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย

เตรียมนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้

พร้อมกันนี้ ยังได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกรมกอง ช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเมื่อตรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย จะดำเนินการเข้าควบคุมพื้นที่ทันที

โดยหากพบว่าสถานที่ใดมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ก็จะดำเนินการแจ้งเตือนให้ดำเนินการทันที หากไม่ดำเนินการหรือฝ่าฝืนก็จะมีความผิด มาตรา 74 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นเหตุรําคาญ พ.ศ.2545 ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

เตรียมปลดล็อก “ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง” รู้ผลตรวจไว

เตรียมปลดล็อก “ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง” รู้ผลตรวจไว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อก เพิ่มการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

กรมควบคุมโรคจัด “60 ซุปเปอร์ไรเดอร์” ส่งยาด่วนให้ผู้ติดเชื้อโควิด

กรมควบคุมโรคจัด “60 ซุปเปอร์ไรเดอร์” ส่งยาด่วนให้ผู้ติดเชื้อโควิด

กรมควบคุมโรค สนับสนุน กทม. ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่บ้าน โดยจัดหน่วยซุปเปอร์ไรเดอร์ 60 คัน ส่งยาด่วน พร้อมอุปกรณ์จำเป็นให้ผู้ติดเชื้อที่พักรักษาตัวที่บ้าน

บุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิด-19 แล้ว 880 ราย ทั้งที่ฉีด/ไม่ฉีดวัคซีน

บุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิด-19 แล้ว 880 ราย ทั้งที่ฉีด/ไม่ฉีดวัคซีน

มีบุคลากรฯ 618 ที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว

กรมควบคุมโรค แจงกรณีเอกสารหลุดค้านฉีด ‘ไฟเซอร์’ เข็มที่ 3

กรมควบคุมโรค แจงกรณีเอกสารหลุดค้านฉีด ‘ไฟเซอร์’ เข็มที่ 3

ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ปรากกฏภาพเอกสารการประชุมพิจารณาวัคซีนไฟเซอร์ โดยในข้อ 10 ของเอกสารที่ระบุ หากฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 3 แล้วจะเป็นการยอมรับว่า วัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพ

รู้เท่าทัน โรคไข้เลือดออก ควรเฝ้าระวังในช่วงหน้าฝน ยุงลายพาหะนำโรค

รู้เท่าทัน โรคไข้เลือดออก ควรเฝ้าระวังในช่วงหน้าฝน ยุงลายพาหะนำโรค

โรคไข้เลือดออก เกิดจากอะไร แนะนำวิธีสังเกตอาการ ช่วงหน้าฝนโรคไข้เลือดออก เป็นโรคควรเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย

กรมควบคุมโรค ประสาน กทม. เอาผิดผู้ป่วยโควิด ปกปิดไทม์ไลน์

กรมควบคุมโรค ประสาน กทม. เอาผิดผู้ป่วยโควิด ปกปิดไทม์ไลน์

กรมควบคุมโรค เผยประสานกรุงเทพฯ ให้ตรวจสอบและดำเนินการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือกฎหมายอื่น กรณีผู้ป่วยโควิด 19 ปกปิดข้อมูลในไทม์ไลน์

กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีปลดล็อก 4 ประเทศ จากบัญชีเสี่ยง ‘โควิด-19’

กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีปลดล็อก 4 ประเทศ จากบัญชีเสี่ยง ‘โควิด-19’

จากกรณีวานนี้ (15 พ.ค.63) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 พ.ศ.2563 โดยให้ยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลี…

กรมควบคุมโรค ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด หลัง กทม.-ปริมณฑลปิดห้าง

กรมควบคุมโรค ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด หลัง กทม.-ปริมณฑลปิดห้าง

นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันระดับอำเภอและหมู่บ้าน โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข…

ล่าสุด!! พบชายสเปนเป็น ไข้เลือดออก ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ คนแรกของโลก

ล่าสุด!! พบชายสเปนเป็น ไข้เลือดออก ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ คนแรกของโลก

ไข้เลือดออก (Dengue fever) เป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หากติดเชื้อครั้งแรกอาการมักไม่รุนแรงมาก แต่ถ้าหากติดเชื้อครั้งที่ 2 แล้วต่างสายพันธุ์จากครั้งแรกมักมีอาการรุนแรงมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชาวสเปนได้ยืนยันว่า พบผู้ชายที่ได้รับเชื้อไข้เลือดออกผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์คนแรกของโลก ซึ่งปกติแล้วโรคนี้จะติดต่อผ่านยุงลายเท่านั้น กรณีนี้เกิดขึ้นที่กรุงมาดริด ชายวัย 41 ปี…

X