กกต ข่าวสดวันนี้ วันเลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562

กกต. เคาะแล้ว ให้ 24 มี.ค. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.

กกต.กำหนดให้24 มี.ค.62 เป็นวันเลือกตั้งส.ส. ขณะที่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าเตรียมส่งให้รบ.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายหลังทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแล้ว โดยมีการเผยแพร่ประกาศเมื่อเวลา 10.30 วันนี้…

Home / NEWS / กกต. เคาะแล้ว ให้ 24 มี.ค. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.

กกต.กำหนดให้24 มี.ค.62 เป็นวันเลือกตั้งส.ส. ขณะที่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าเตรียมส่งให้รบ.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ภายหลังทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแล้ว โดยมีการเผยแพร่ประกาศเมื่อเวลา 10.30 วันนี้ ( 23 ม.ค.62 ) ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ( อ่านเพิ่มเติม : ในหลวงรัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง พ.ศ.2562 )

ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โดยนายอิทธิพร บุญประครอง ประธาน กกต. กล่าวภายหลังการประชุมว่า มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้แถลงกำหนดวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง โดยกำหนดวัน รับสมัคร ส.ส. 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศรายชื่อผู้สมัคร 15 กุมภาพันธ์2562 ซึ่งมีเวลาหาเสียง 52 วัน

นอกจากนี้มีกำหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 28 มกราคม จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จะเป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทางคือ ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น และเอกอัครราชทูต ยื่นผ่านช่องทางไปรษณีย์ และยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมวันที่ 24 มี.ค. จึงเป็นวันที่เหมาะสม ประธาน กกต. กล่าวว่า เหมาะสมเพราะเป็นช่วงที่สามารถปฏิบัติได้ ตามที่กกต.กำหนดไว้ว่าถ้าประกาศเลือกตั้งแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไป การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การใช้สิทธิล่วงหน้า การสมัคร การหาเสียง ต้องพิจารณาปัจจัยทั้งหมด ส่วนใหญ่เราจะเลือกวันนั้น

X