กระท่อม ปลดล็อกกระท่อม

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบปลดล็อก “กระท่อม” พ้นยาเสพติด แต่ห้ามนำไปผสมยาแก้ไอ

ที่ประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ

Home / NEWS / ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบปลดล็อก “กระท่อม” พ้นยาเสพติด แต่ห้ามนำไปผสมยาแก้ไอ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่ประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ
  • ที่ประชุมได้ลงมติในมาตรา 2 เห็นด้วยกับ กมธ.ฯ เสนอแก้ไข ให้พืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติด
  • หากนำไปผสมกับสารเสพติดประเภทอื่น นอกเหนือจากที่กฎหมายระบุไว้ จะมีโทษทันที

วันนี้ (28 ม.ค.64) ในการที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพื่อปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ

ที่ประชุมได้ลงมติในมาตรา 2 เห็นด้วยกับ กมธ.ฯ เสนอแก้ไข “ให้พืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 พร้อมทั้งให้ยกเลิกบทลงโทษ ให้ประชาชนจะสามารถบริโภคพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิด เว้นแต่นำพืชกระท่อมไปผสมกับสารเสพติดประเภทอื่น” โดยให้มีผลบังคับใช้ 90 วัน รวมทั้งลงมติในวาระสาม เห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวฯ ส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. มีข้อสรุป 4 ข้อ ดังนี้

  1. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุว่า พืชกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ถ้าไม่นำมาผสมกับยาเสพติดตามที่กฎหมายระบุ
  2. ร่างพระราชบัญญัติประกาศ แก้ไข เรื่องระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมาย จากเดิม 180 วัน คณะกรรมาธิการ ได้กำหนดเหลือ 90 วัน ในการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากช่วยลดภาระงานของรัฐ รวมทั้งเป็นประโยชน์ที่ควรผลักดันให้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เกิดขึ้น
  3. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบถึงวิธีการใช้ และคุณประโยชน์ของพืชกระท่อมที่ถูกต้อง
  4. ส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงเป็นธุรกิจที่สามารถส่งออกได้ในต่างประเทศ รวมทั้งให้สามารถนำไปใช้รักษาโรคภายใต้การดูแล และการควบคุมของแพทย์ได้

‘นายเทพไท เสนพงศ์’ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธาน กมธ.ฯ ชี้แจงว่า เดิม กมธ. ต้องการให้มีผลบังคับใช้ทันที แต่การบังคับใช้นั้น จำเป็นต้องมี ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมรองรับ โดยล่าสุด ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และรัฐบาลอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอเข้าสู่สภาฯ อย่างไรก็ตามเมื่อหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เห็นว่าระยะเวลา 90 วันจะเหมาะสมต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ ‘นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร’ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล หนึ่งในคณะ กมธ. ระบุว่า อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าการนำไปต้มผสมยาแก้ไอ ใส่น้ำอัดลมรสโคล่า 1 ขวดเล็กจะถูกกฎหมาย แม้พืชกระท่อมจะไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป และประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่มีการระบุอย่างชัดเจน ว่า “ถ้าไม่นำมาผสมกับยาเสพติดตามที่กฎหมายระบุ” ก็ไม่ผิด แต่ถ้าผสมก็ผิดตามเดิม ‘คุก’ เหมือนเดิม

ข้อมูล : Mono29