ฝุ่นละออง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เผยแผนปฏิบัติการแก้ไข้ปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เผยแผนปฏิบัติการแก้ไข้ปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วันนี้ ( 23 ม.ค. 62) ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์…

Home / NEWS / เผยแผนปฏิบัติการแก้ไข้ปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เผยแผนปฏิบัติการแก้ไข้ปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันนี้ ( 23 ม.ค. 62) ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าว ถึงแผนปฏิบัติการแก้ไข้ปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ พิจารณาแนวทางหรือกฎหมายในการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงนำมาสู่แผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ และจะยกระดับความเข้มข้นของมาตรการตามความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ดังนี้

ระดับที่ 1) ฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในช่วง 51- 90 มคก./ลบ.ม. เป็นการเพิ่มความเข้มข้นของการดำเนินงานตามมาตรการ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยเพิ่มความเข้มงวดตรวจจับควันดำ 20 ชุด รอบ กทม. และจัดจุดตรวจวันดำ เคลื่อนที่เร็ว 5 ชุด ชุดตรวจการ 16 ชุด ตรวจรถ ขสมก. เร่งคืนพื้นผิวรจรในพื้นที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าได้เพิ่มการเปิดหน่วยปฏิบัติการ ฉีดพ่นน้ำแรงดันสูง 8 คัน กรุงเทพมหานคร เพิ่มความถี่กวาดล้างทำความสะอาดถนน ควบคุมการก่อสร้างและงดการเผาในที่โล่งแจ้ง 5 จังหวัด รอบปริมณฑล และตรวจจับควันดำ

ระดับที่ 2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิน 90 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 3 วัน ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าให้ยกเป็นระดับสถานการณ์รุนแรง โดยให้ยกระดับมาตรการเป็นระดับ 2 ซึ่งจะเพิ่มความเข้มงวดขึ้นระดับที่1โดยเป็นการควบคุมและลดจำนวนแหล่งกำเนิด เช่น ลดจำนวนยานพาหนะ ชะลอ/หยุดการก่อสร้างเส้นรถไฟฟ้ากัน การปรับเปลี่ยนและแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรมให้มีไม่ต้องหาที่ดินกว่าที่ดำเนินการอยู่ที่ปัจจุบัน

ระดับที่ 3) หากดำเนินการตาม ระดับ 2 แล้ว ฝุ่นละออง PM 2.5 ขนาดเล็กเกิน 90 มคก./ลบ.ม. ต่อเนื่องติดต่อกันอีก 3 วัน ให้ยกระดับมาตรการเป็นระดับ 3 โดยใช้อำนาจของผู้ว่าราชจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 28 /1 วรรค 2 แห่ง. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญตามประกาศกระทรวงสาสุข

ระดับที่ 4) หากมาตรการระดับที่ 1,2 และ 3 แล้ว ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิน 90 มคก./ลบ.ม. ต่อหนึ่งติดต่อกันอีก 3 ให้ยกระดับงานเป็นระดับ 4 ให้เสนอ กก.วล. พิจารณา มาตการแก้ไขปัญหากระทบฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจพิเศษตาม ตามนัยมาตรา 9แห่ง พ.ร.บ ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 สั่งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ กระทำหรือร่วมกันกระทำการใดๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการระงับหรือบรรเทาผลร้ายจากอันตราย และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม พลเอกสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ประสานงานไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนน้ำมันไบโอ B20 ที่ใช่ในกลุ่มรถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น รถโดยสาร รถบรรทุก ซึ่งตามแผนที่หารือกับกระทรวงพลังงานจะกำหนดราคา น้ำมันไบโอ B20 ให้น้อยกว่าน้ำมันดีเซล ประมาณ 5 บาท ซึ่งคาดว่า มาตรการนี้จะช่วยลดมลพิษได้ถึง 12 เปอร์เซ็น

ส่วนมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะร่วมกับภาคเอกชนทำการทดลองฉีดพ่นละอองน้ำที่มีขนาดเล็ก เท่ากับโมเลกุลฝุ่น PM 2.5 บริเวณชั้น 20 ของกระทรวง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นที่อาจจะรุงแรงในวันที่ 28 – 29 ม.ค. นี้ และหากการทดลองได้ผลดีก็จะนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไป

X