กฎหมายทำแท้ง การชุมนุม ยกเลิก ม.301 เฟมินิสต์ปลดแอก

กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก ไม่เห็นด้วย “กฎหมายทำแท้ง” ฉบับใหม่

เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีการให้ข้อมูลใด ๆ ที่มีความชัดเจนต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย...

Home / NEWS / กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก ไม่เห็นด้วย “กฎหมายทำแท้ง” ฉบับใหม่

ประเด็นน่าสนใจ

  • เฟมินิสต์ปลดแอก และกองทุนสนับสนุนการทำแท้งปลอดภัย แสดงออกไม่เห็นด้วยต่อกฎหมายการทำแท้งฉบับใหม่
  • ต้องการให้มีการยกเลิก ม. 301 ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง
  • กฎหมายใหม่ที่กำลังจะออกมา ยังคงมีการเอาผิด กรณีที่อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์
  • ไม่มีความชัดเจน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายทำแท้งฉบับใหม่อย่างถูกต้อง

วันนี้ (25 ม.ค.64) กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก และกองทุนสนับสนุนการทำแท้งปลอดภัยแห่งชาติ รวมตัวทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยการวางหรีดไว้อาลัย และการเชิญชวนให้เขียนข้อให้ยกเลิกมาตรา 301 ความบนป้ายผ้า พร้อมทั้งการแสดง ทำแท้งลุยไฟ แสดงความไม่เห็นด้วยกับ “กฎหมายทำแท้งฉบับใหม่” บริเวณหน้ารัฐสภา เกียกกาย

กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก

โดยมีการอ่านแถลงการณ์ดังนี้ ภายจากหลังจากสภาผู้เทนราษฎรได้ลงมติผ่านร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305 หมวดว่าด้วยการทำแท้ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยรับรองร่างแก้ไขมาตรา 301 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งระบุว่า

“หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูก ขณะมีอายุครรภ็เกิน 12 สัปดาห์ ตัองระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก

เนื่องในวาระที่กฎหมายฉบับใหม่ที่ยังคงความอยุติธรรมต่อผู้ที่ตั้งครรภ์กำลังจะผ่านการพิจารณาในวาระสุดท้ายในวันที่ 25 มกราคา 2564 นี้

ทางกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก จึงขอแสดงความสิ้นหวัง และไว้อาลัยแด่กฎหมายทำแท้งฉบับใหม่ที่ละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชน ด้วยการยังคงเอาผิดผู้ที่ทำแท้งที่อายุครรภ์เกิด 12 สัปดาห์

กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก

ทั้งที่ผ่านมา และภายหลังกฎหมายบังคับใช้ ยังไม่มีมาตรการใดในการสื่อสารสาธารณะกับสังคม ให้มีข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย หรือมีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย หรือส่งต่อผู้รับบริการ ตามกฎหมายใหม่ที่ออกมา อันจะรับประกันได้ว่าผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์จะได้รับข้อมูลรอบด้าน และเข้าสู่บริการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายใหม่กำหนด

กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก

ภาพ – ธนโชติ ธนวิกรานต์