ถนนวิทยุ ประชุมสุดยอดอาเซียน ปิดการจราจร

กองอำนวยการร่วมฯ แจ้งปิดเส้นทางประชุมสุดยอดอาเซียน 22-23 มิ.ย.นี้

กองอำนวยการร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียนฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการจราจรในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 วันนี้ (22 มิ.ย.62) กองอำนวยการร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียนฯ…

Home / NEWS / กองอำนวยการร่วมฯ แจ้งปิดเส้นทางประชุมสุดยอดอาเซียน 22-23 มิ.ย.นี้

กองอำนวยการร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียนฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการจราจรในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22 23 มิถุนายน พ.ศ.2562

วันนี้ (22 มิ.ย.62) กองอำนวยการร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียนฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการจราจรในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมและวางแผน การเดินทางของประชาชน ดังนี้ แจ้งปิดการจราจร ในวันที่ 22 มิ.ย.2562 เวลา 06.00 น. – 23 มิ.ย.2562 เวลา 18.00 น.

บริเวณ ถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกเพลินจิต – แยกสารสิน ( ระยะทาง 1.04 กม.) , กำหนดเส้นทางอาเซียนเลน (ช่องทางการเดินรถพิเศษ) บริเวณ ถนนเพลินจิต ช่องทางฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึง แยกเพลินจิต (ระยะทาง 0.8 กม.) เป็นเส้นทางเฉพาะสำหรับรถผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ตามวันเวลา ดังนี้
2.1) วันที่ 22 มิ.ย.2562 (เวลา 17.00 น. – 21.00 น.)
2.2) วันที่ 23 มิ.ย.2562 (เวลา 08.00 น. – 10.00 น.)

3) เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่
เส้นทาง พื้นราบ ถนนวิทยุ, ถนนสารสิน, ถนนเพลินจิต, ถนนพระราม 1, ถนนราชดาริ, ถนนสุขุมวิท และ ถนนเจริญกรุง
เส้นทาง ทางด่วน ทางยกระดับโทลล์เวย์, ทางพิเศษศรีรัช, ทางขึ้นด่านศรีนครินทร์, ทางขึ้น ลงด่านเพลินจิต, ทางขึ้นด่านสุรวงศ์ และ ทางลงด่านสีลม
/4) เส้นทางแนะนำ…

สำหรับ เส้นทางแนะนำประชาชนให้ใช้ ได้แก่

เส้นทาง พื้นราบ ถนนเพชรบุรี, ถนนพระราม 4, ถนนพระราม 9 , ถนนอังรีดูนังค์, ถนนพญาไท, ถนนพระราม 6, ถนนสีลม, ถนนสาทร, และถนนวิภาวดี-รังสิต
เส้นทาง ทางด่วน ด่านอโศก 1, ด่านอโศก 2, ด่านพระราม 4, ด่านสะพานสะว่าง, ด่านหัวลาโพง, ด่านยมราช, ด่านพลโยธิน 1 และ ด่านพลโยธิน 2

กองอำนวยการร่วมฯ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลข โทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

X