ข่าวสดวันนี้ รัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล

อนุทิน ยัน ชื่อรัฐมนตรีของพรรคเหมาะสม

อนุทิน ยัน ชื่อรัฐมนตรีของพรรคเหมาะสม หลังมีการวิจารณ์ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละคนไม่เหมาะสมกับกระทรวง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันการเสนอรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคมีความเหมาะสม มีการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่ก็ถือเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง กระแสการเปลี่ยนชื่อรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยหลังพบว่า มีบางรายชื่อมีปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์และผลประโยชน์ทับซ้อน นายอนุทิน ชาญวีระกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย…

Home / NEWS / อนุทิน ยัน ชื่อรัฐมนตรีของพรรคเหมาะสม

อนุทิน ยัน ชื่อรัฐมนตรีของพรรคเหมาะสม หลังมีการวิจารณ์ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละคนไม่เหมาะสมกับกระทรวง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันการเสนอรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคมีความเหมาะสม มีการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่ก็ถือเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง

กระแสการเปลี่ยนชื่อรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยหลังพบว่า มีบางรายชื่อมีปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์และผลประโยชน์ทับซ้อน นายอนุทิน ชาญวีระกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วหลายรอบ ตั้งแต่ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่ได้ตำแหน่งจะต้องรับรองตนเอง หากมีอะไรที่ผิดไปจากกฎระเบียบที่ตั้งไว้ ตนเองเป็นหัวหน้าพรรคย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

ส่วนกระแสข่าวที่มีการวิจารณ์ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละคนไม่เหมาะสมกับกระทรวงที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ส่วนตัวมองว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าความสามารถและความตั้งใจที่จะทำงานให้กับบ้านเมือง ถ้าจะพูดกันถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพูดกัน 5 วัน 5 คืน ก็ไม่จบ ซึ่งเรื่องรายชื่อรัฐมนตรีเป็นอํานาจตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ตนจึงไม่สามารถตอบแทนได้

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส. จังหวัดอุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย มีการเปลี่ยนรายชื่อของตนในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทางพรรคได้เสนอชื่อ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ น้องสาว ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ไปนั่งตำแหน่งดังกล่าวแทน ว่า การนำเสนอรายชื่อไปยังนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสาร เพราะเป็นการเซ็นแผ่นเดียวครั้งเดียว

X