การบินไทย ข่าวสดวันนี้ น้ำหนักสัมภาระ ผู้โดยสาร

การบินไทย แจงกรณีชาวอังกฤษถูกเก็บค่าซื้อน้ำหนักสัมภาระ 8 หมื่น

การบินไทย แจง หลังผู้โดยสารชาวอังกฤษถูกเก็บค่าซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเป็นเงินจำนวน 8 หมื่น เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีผู้โดยสารชาวอังกฤษถูกเรียกเก็บค่าซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวนมาก ระบุว่า…

Home / NEWS / การบินไทย แจงกรณีชาวอังกฤษถูกเก็บค่าซื้อน้ำหนักสัมภาระ 8 หมื่น

การบินไทย แจง หลังผู้โดยสารชาวอังกฤษถูกเก็บค่าซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเป็นเงินจำนวน 8 หมื่น

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีผู้โดยสารชาวอังกฤษถูกเรียกเก็บค่าซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวนมาก ระบุว่า ตามที่มีเว็บไซต์แห่งหนึ่งนำเสนอข่าวกรณีผู้โดยสารชาวอังกฤษรายหนึ่ง แจ้งว่าได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม (Excess baggage) จากเว็บไซต์ thaiairways.com รวม 20 กิโลกรัม

สำหรับเที่ยวบิน ลอนดอน – กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ – ลอนดอน และพบว่าถูกเรียกเก็บค่าซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม 1,951.80 ปอนด์ หรือประมาณ 80,000 บาทนั้น

การบินไทยได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่า ระบบได้แสดงราคาน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมในเส้นทางระหว่าง ลอนดอน – กรุงเทพฯ มีอัตราที่ 63 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อกิโลกรัม ต่อเที่ยว เมื่อรวมเป็น 20 กิโลกรัมจึงเท่ากับ 1,260 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 975.90 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยเมื่อรวมเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงเท่ากับ 1,951.80 ปอนด์สเตอร์ลิง ทั้งนี้ การบินไทยได้ติดต่อผู้โดยสารรายดังกล่าวเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว

X