พริก ราคาพริก

พริกขาดตลาด!! ทำราคาพริกพุ่ง กิโลกรัมละ 400 บาท

เกษตรกรผู้ปลูกพริก ประสบกับปัญหาพริกเป็นโรค ให้ผลผลิตน้อย ส่งผลให้พริกราคาสูงขึ้น ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี พืชผักจะมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง โดยในปีนี้พริกมีราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 160-400 บาท…

Home / NEWS / พริกขาดตลาด!! ทำราคาพริกพุ่ง กิโลกรัมละ 400 บาท

เกษตรกรผู้ปลูกพริก ประสบกับปัญหาพริกเป็นโรค ให้ผลผลิตน้อย ส่งผลให้พริกราคาสูงขึ้น

ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี พืชผักจะมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง โดยในปีนี้พริกมีราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 160-400 บาท ซึ่งพริกสวนจาก จ.สุพรรณบุรี กิโลกรัมละ 200-250 บาท

ส่วนพริกสวน จ.กาญจนบุรี ราคากิโลกรัมละ 400 บาท / พริกเเดงราคา 160-200 บาทต่อกิโลกรัม หากซื้อน้อย หรือเเบบปลีกขายขีดละ 20 บาท

เกษตรกรบอกว่า สาเหตุหลักที่ส่งให้ราคาพริกปีนี้สูงกว่าทุกปี คือภัยเเล้ง และเมื่อมีฝนตก ต้นพริกกลับเป็นโรค ให้ผลผลิตน้อยทำให้พริกขาดตลาด จึงทำให้เกิดการลักขโมยผลผลิตของเกษตรกร

ด้านผู้ค้าอาหารปรุงสำเร็จ ยอมรับว่า ปีนี้พริกเเพงมากโดยเฉพาะพริกสีเเดง ที่ช่วยเพิ่มสีสันให้อาหาร จึงต้องเปลี่ยนไปซื้อสีเขียวที่ราคาถูกกว่าหรือปรับเปลี่ยนเมนูเพื่อหยุดใช้พริกบางชนิด

X