จุฬา ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ยืนยัน! ไม่ได้สั่งห้าม อ.เรียนต่อ ป.เอก ม.ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้มีเฟซบุ๊กท่านหนึ่ง ซึ่งคาดว่าเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า มหาวิทยาสั่งห้ามมิให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รัฐศาสตร์จุฬา/และรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
  • ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยันไม่ได้สั่งห้ามศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เผยมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อต่างประเทศ

สืบเนื่องจาก ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อท่านหนึ่ง ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สั่งห้ามมิให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รัฐศาสตร์จุฬาฯ /และรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ล่าสุดวันที่ 22 มิ.ย.2562 ผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้โพสต์ข้อความรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สั่งห้ามมิให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รัฐศาสตร์จุฬา/และรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ล่าสุดวันที่ 22 มิ.ย.2562 ผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้โพสต์ข้อความรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า

สืบเนื่องจากกรณีที่ดิฉันโพสต์ผ่านFB. ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สั่งห้ามมิให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รัฐศาสตร์จุฬา/และรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นั้น ขอนำเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นความเข้าใจผิดและตีความคลาดเคลื่อนของดิฉันเอง แท้ที่จริงแล้วมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อต่างประเทศ ตามแถลงการณ์นี้

เรื่องดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ และต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดิฉันจึงกราบขออภัยท่านและขอกราบเรียนมาและนำเรียนให้สังคมทราบโดยทั่วกัน ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “นโยบายการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

เพื่อชี้แจงเรื่องราวที่เฟซบุ๊กดังกล่าวได้โพสต์ในตอนแรกว่า ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สั่งห้ามมิให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รัฐศาสตร์จุฬา/และรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวิสัยทัศน์ในการ “ก้าวสู่สากล” และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษใหม่

โดยจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อรับผิดชอบการสอนภาษาอังกฤษในหมวดการศึกษาทั่วไป (General Education) โดยจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และกําหนดให้นักศึกษาทุกคนที่ เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖) เป็นต้นไป

ต้องเรียนภาษาอังกฤษ 5 วิซา เป็นเวลา ๒ ปี และเมื่อขึ้นชั้นปีที่ ๒ ทุกวิชาต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๒๕ และขึ้นปี ๓ เป็นต้นไปให้ทุกวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๕๐ เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาทุกคนจะได้มีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสําเร็จเป็นบัณฑิต

ในการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว จึงต้องมีระบบพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะในการใช้ ภาษาอังกฤษในการสอนด้วย มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้อาจารย์ทุกท่านที่มีความต้องการในการพัฒนา ภาษาอังกฤษสําหรับการสอน เข้าโครงการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ส่วนท่านอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท และต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อจะได้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

เหตุผลอีกประการหนึ่งในการส่งเสริมอาจารย์ให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังมี สัดส่วนของอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศน้อยกว่าที่สําเร็จการศึกษาในประเทศ

นอกจากนี้สําหรับสํานักวิชาที่ยังขาดแคลนอาจารย์ เช่น สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยก็มี นโยบายให้รับบัณฑิตเกียรตินิยมที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ทุนไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและเอกในต่างประเทศ อีกด้วย

สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศไทย ก็มีนโยบายให้ไปศึกษาระดับหลัง ปริญญาเอกในต่างประเทศ (Post Doctoral Program) เพื่อเป็นประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและการพัฒนาการ ใช้ภาษาไปด้วยพร้อมกัน

ดังนั้น การที่มีผู้ไปโพสต์ข้อความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศไม่ให้อาจารย์ของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยระบุชื่อเฉพาะเจาะจงนั้นไม่เป็นความจริง

จึงขอแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ที่นี้ และหากพบว่ามีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่สุจริต มหาวิทยาลัยจําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

จุฬาฯ แซงชนะ ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์บอลประเพณีครั้งที่ 74

จุฬาฯ แซงชนะ ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์บอลประเพณีครั้งที่ 74

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พลิกแซงเอาชนะ ธรรมศาสตร์ 2-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 74 ไปครอง การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ณ…

แข้งทีมชาติเพียบ! จุฬาฯ สิบคนเฉือนชนะ ธรรมศาสตร์ 2-1 ศึกบอลประเพณี

แข้งทีมชาติเพียบ! จุฬาฯ สิบคนเฉือนชนะ ธรรมศาสตร์ 2-1 ศึกบอลประเพณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้เหลือตัวผู้เล่นเพียงแค่ 10 คน แต่ก็สามารถเฉือนเอาชนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปได้ 2-1 ศึกฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 73 ในเกมที่มีดาวเตะทีมชาติร่วมลงสนามเพียบ การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่าง ธรรมศาสตร์ กับ…

ประมวลภาพ ขบวนล้อการเมือง งานบอลประเพณี ‘จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์’

ประมวลภาพ ขบวนล้อการเมือง งานบอลประเพณี ‘จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์’

ขบวนล้อการเมือง งานบอลประเพณี ‘จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์’ เป็นไปอย่างคึกคัก! วันนี้ ( 9 ก.พ. 62) ที่ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ สีสันขบวนพาเหรดล้อการเมือง บอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์…

“ธนาธร” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์

“ธนาธร” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 73 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่สนามศุภชลาศัย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล…

#ฟ้ารักพ่อ วลีเด็ดจากชาวเน็ต ถึงธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

#ฟ้ารักพ่อ วลีเด็ดจากชาวเน็ต ถึงธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ประโยค #ฟ้ารักพ่อ กำลังถูกพูดถึงมากใน Twitter จนขึ้นเทรนอันดับ 1 วลีเด็ดจากชาวเน็ต ถึงธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ วันที่ 9 ก.พ.2562 หลังจากที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ…

ประมวลภาพ! หนุ่มหล่อสาวสวย งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ

ประมวลภาพ! หนุ่มหล่อสาวสวย งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ

จัดเต็ม! ประมวลภาพหนุ่มหล่อสาวสวย งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 (เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) นอกจากพาเหรดล้อการเมือง และการแปรอักษรที่เป็นไฮไลต์แล้ว…

นักวิชาการถกประเด็น ‘เลือกตั้ง 62’ ลุ้นเกิดหลุมดำทางการเมือง ยกบทเรียน ‘ฟิจิโมเดล’ เทียบไทย

นักวิชาการถกประเด็น ‘เลือกตั้ง 62’ ลุ้นเกิดหลุมดำทางการเมือง ยกบทเรียน ‘ฟิจิโมเดล’ เทียบไทย

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา’เลือกตั้ง62 ?’ ศาสตร์และศิลป์ของการเลือกตั้งและอภินิหารทางการเมือง  วันที่ 21 ม.ค. 2562 ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ ‘เลือกตั้ง62 ?’…

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ 6 พรรค ร่วมเสวนาในโจทย์  ‘ทำอย่างไรให้เยาวชนสนใจการเมือง’

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ 6 พรรค ร่วมเสวนาในโจทย์ ‘ทำอย่างไรให้เยาวชนสนใจการเมือง’

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ 6 พรรค ร่วมเสวนาในหัวข้อคนรุ่นใหม่กับการเมือง วันที่ 22 ม.ค. 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดงานเสวนาทางวิชาการภายใต้ชื่อ Bangkok International Student Conference…

เจาะชีวิต ‘เบอร์นาร์ด’ ชายขายถั่ว 50 ปีในรั้วธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

เจาะชีวิต ‘เบอร์นาร์ด’ ชายขายถั่ว 50 ปีในรั้วธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

เบอร์นาร์ด ชายขายถั่วคนดังระดับตำนานแห่งรั้วธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 50 ปี เป็นเวลานานพอที่คนหนึ่งคน จะผ่านร้อนผ่านหนาว และผ่านเหตุการณ์สำคัญมากมายในชีวิต ทว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เป็นสถานที่ที่หลอมรวมเรื่องราวสำคัญทางการเมือง ที่ถูกจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ และแน่นอนว่าหากมีใครสักคนหนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้เป็นเวลานาน ก็ย่อมผ่านเหตุการณ์สำคัญ ๆ…