ข่าวสดวันนี้ เครนถล่มทับนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ

อัสสัมชัญ ออกประกาศให้นักเรียน ม.3 – ม.6 ย้ายสถานที่เรียนชั่วคราว

อัสสัมชัญคอนแวนต์ ให้นักเรียน ม.3 – ม.6 ย้ายสถานที่เรียนชั่วคราว เพื่อปรับสภาพจิตใจและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเด็ก เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้ออกประกาศระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเครนของโครงการบริษัทริเวอร์การ์เด้นท์ ที่ยกแผ่นเหล็กนั่งร้านได้หักลงและร่วงลงใส่หลังคาลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์…

Home / NEWS / อัสสัมชัญ ออกประกาศให้นักเรียน ม.3 – ม.6 ย้ายสถานที่เรียนชั่วคราว

ประเด็นน่าสนใจ

  • เกิดเหตุเครนก่อสร้างโรงแรมถล่มใส่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ทำให้มีนักเรียนบาดเจ็บ 10 สาหัสอีก 1 ราย
  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กำหนดเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 24 มิ.ย.นี้
  • ทำการย้ายนักเรียน ม.3 – ม.6 ไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการชั่วคราว เพื่อปรับสภาพจิตใจเด็ก

อัสสัมชัญคอนแวนต์ ให้นักเรียน ม.3 – ม.6 ย้ายสถานที่เรียนชั่วคราว เพื่อปรับสภาพจิตใจและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเด็ก

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้ออกประกาศระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเครนของโครงการบริษัทริเวอร์การ์เด้นท์ ที่ยกแผ่นเหล็กนั่งร้านได้หักลงและร่วงลงใส่หลังคาลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บ ทางโรงเรียนรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้

และได้พยายามแก้ไขทุกวิถีทางเพื่อเยียวยารักษานักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อให้นักเรียนทุกคนให้กลับมาเรียนโดยเร็วที่สุด ในเบื้องต้นได้มีการซ่อมแซมหลังคาของโรงเรียนซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างเดิมมั่นคงปลอดภัย โดยมีวิศวกรของสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตรวจสอบ

ทั้งนี้ทางโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน และเพื่อเป็นการเรียกขวัญและกำลังโจของคณะครูและนักเรียนกลับคืนมา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงพิจารณาเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องย้ายสถานที่เรียนชั่วคราว เพื่อปรับสภาพจิตใจของนักเรียนและเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการสักระยะหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มีอาคารและห้องเรียนที่พร้อมทำการเรียนการสอนได้ ตั้งอยู่เลขที่ 101 ซ.สาทร 13 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ (หลังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์) ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จะเรียนที่อาคาร 1 (อาคาร 100 ปี) ตามเดิม

การเรียนการสอนจะเริ่มดำเนินการตามปกติตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 จนกว่าเราจะได้รับการยืนยันจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยในเรื่องความปลอดภัย และนักเรียนได้รับการปรับสภาพจิตใจให้หายจากความหวาดกลัวได้แล้ว เราจึงจะกลับมาเรียนที่เดิมได้ ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าใจในสถานการณ์ และความจำเป็นของทางโรงเรียนและยินดีให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คณะเซอร์และคุณครูทุกท่านขอให้ความมั่นใจว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่านประดุจบุตรหลานของเราเองเช่นกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562

X